• Odbierz prezent
PGE S.A. - Polska Grupa Energetyczna. Najważniejsze informacje o spółce, historia, debiut giełdowy, kurs akcji, kontrowersje
fot. pexels.com

Rozwój gospodarczy państw jest w znacznym stopniu uzależniony od ich dostępu do energii. Zgodnie z ogólnodostępnymi prognozami dla tego sektora znaczenie udziału odnawialnych źródeł energii podlegać będzie dużemu wzrostowi, w Polsce do roku 2040 OZE mają stanowić aż 20% udziału w wytwarzaniu energii. Spółki sektora energetycznego od lat cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów, projekty stanowią duże znaczenie i znaczną cześć zarówno krajowych jak i światowych inwestycji. W Polsce produkcja energii elektrycznej to jednak wciąż przede wszystkim węgiel (kamienny, brunatny) i inne paliwa kopalne. Dziś chciałabym zwrócić uwagę na bujną historię spółki reprezentującej polski sektor energetyki, a mowa o Polskiej Grupie Energetycznej - PGE S.A. Z artykułu dowiesz się o najciekawszych i najważniejszych wydarzeniach w historii spółki.

 

Spis treści:

 1. PGE - podstawowe informacje
 2. PGE - działalność
 3. PGE - historia
 4. PGE - zarząd, władze
 5. PGE - akcjonariat
 6. PGE - debiut giełdowy
 7. PGE - logo, nazwa
 8. PGE - strategie, programy, plany
 9. PGE - grupa kapitałowa
 10. PGE - ciekawostki
 11. PGE - notowania, kurs akcji spółki

 

 

 

PGE - Podstawowe informacje o spółce

PGE jest to jedna z polskich spółek działających w sektorze energetycznym, pod względem przychodów i generowanego zysku możemy umiejscowić przedsiębiorstwo na szczycie branży energetycznej. Działalność Grupy opiera się na dostarczaniu do polskich domów energii, skąd głównie jest znana. Od momentu wejścia w życie ustawy Prawo energetyczne spółka zajmuje się sprzedażą energii jako towaru. Cały proces rozpoczyna się od wydobycia surowców, - spółka prowadzi działalność związaną z wydobyciem węgla brunatnego, wytwarzaniem energii z paliw kopalnych takich jak węgiel, gaz ziemny oraz z odnawialnych źródeł energii. Znaczna część nowych projektów i strategii opiera się na OZE, zmniejszeniu a następnie wyeliminowaniu emisji dwutlenku węgla oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej. PGE to także spółka giełdowa, która wchodzi w skład 20 najbardziej płynnych podmiotów notowanych na warszawskiej giełdzie - jest częścią indeksu WIG20.

 

PGE - działalność

Działalność przedsiębiorstwa w głównej mierze polega na wytwarzaniu energii oraz świadczenie usług energetycznych swoim klientom. Przedsiębiorstwo posiada własne zasoby paliwa, które wykorzystywane jest do produkcji energii, zgodnie z informacjami udostępnionymi przez spółkę posiada ona ponad 5 milionów klientów. Tak liczna grupa odbiorców zmusza do posiadania ściśle opracowanej strategii i wizji, aby nie dopuścić do sytuacji załamania bezpieczeństwa i stabilności dostaw. Grupa prowadzi działalność związaną z wydobyciem węgla brunatnego, wytwarzaniem energii elektrycznej z paliw kopalnych, w głównej mierze z węgla brunatnego, węgla kamiennego oraz gazu ziemnego. Kolejnym przedmiotem działalności są również odnawialne źródła energii, takie jak elektrownie wodne, farmy wiatrowe oraz biomasa. Etapem końcowym jest dystrybucja i sprzedaż energii odbiorcom końcowym.

Działalność Grupy PGE opiera się na kilku segmentach takich jak energetyka konwencjonalna, obejmująca wydobycie surowców: węgla brunatnego z którego następnie wytwarzana jest energia elektryczna i ciepło w konwencjonalnych źródłach. Kolejnym segmentem jest energetyka odnawialna, która obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, kolejnymi liniami są dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz obrót handlowy energią i produktami pochodnymi i z nią związanymi.

 

PGE - historia

PGE jest to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, powstała ona dokładnie 9 maja 2007 roku, właśnie wtedy Skarb Państwa wniósł pakiet większościowy akcji BOT Górnictwo i Energetyki oraz PGE Energia do Polskich Sieci Energetycznych. Z uwagi na liczne fuzje, przejęcia, połączenia historia spółki tak naprawdę sięga dużo dalej wstecz niż do roku 2007. W roku 1909 podjęto decyzję dotyczącą budowy Miejskiej Elektrowni w Rzeszowie, która uległa późniejszym przekształceniom, zmianom nazw, była wielokrotnie poddawana rozwojowi, obecnie jest to PGE Obrót S.A. Od roku 1904 funkcjonowało przedsiębiorstwo prywatne Herkules, które stało się w późniejszych latach własnością Państwa Polskiego - i chodzi tutaj o kopalnię Turów, w roku 2000 własnością Skarbu Państwa. W roku 2006 kiedy to rząd wprowadził program elektroenergetyczny rozpoczęto pracę nad osiągnięciem założonych celów, takich jak połączenie firm sektora energetycznego, aby wzmocnić ich wspólną pozycję - obecnie jest to PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

Spółka PGE Energia Odnawialna powstała w roku 1993, początkowo nosiła ona nazwę Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.

PGE - zarząd, władze

Prezesem zarządu spółki jest obecnie Wojciech Dąbrowski, bieżące stanowisko sprawuje od lutego 2020 roku, przewodniczącą Rady Nadzorczej jest Anna Kowalik.

 

PGE - akcjonariat

Skarb Państwa jest posiadaczem pakietu większościowego akcji spółki (57,39%), poniżej zamieszczona została grafika prezentująca strukturę akcjonariatu na wykresie.

PGE S.A. - Polska Grupa Energetyczna. Najważniejsze informacje o spółce, historia, debiut giełdowy, kurs akcji, kontrowersje - 1

 

 

PGE - debiut giełdowy

Grupa zadebiutowała na giełdowym parkiecie - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dnia 6 listopada 2009 roku.Obecnie jest notowana w systemie notowań ciągłych, na rynku podstawowym. PGE została zaliczona jako podmiot należący do sektora energetycznego, wchodzi w skład warszawskiego indeksu WIG20, który zrzesza 20 najbardziej płynnych i największych spółek giełdowych.

Poza głównym indeksach spółkach należy również do:

 • WIG 140,
 • INNOVATOR,
 • WIG30TR,
 • WIG30,
 • WIG30TR,
 • WIG-ENERGIA
 • WIG-Poland
 • WIG

 

W ramach pierwszej oferty publicznej PGE sprzedała 259.513.500 akcji zwykłych serii B na okaziciela o wartości nominalnej 10 PLN. Dla inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych cena emisyjna wynosiła 23 PLN. Emisja akcji serii C i D ( 139.693.727 akcji) wynikła z uwagi na połączenie spółek PGE Energia S.A. oraz PGE Górnictwo i Energetyka S.A. 27 sierpnia 2010 KNF wydała decyzję o stwierdzeniu równoważności pod względem formy i treści informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym Spółki.

Łączna liczba wyemitowanych akcji wynosi 1 869 760 829, a wartość rynkowa: 18 476,98 milionów złotych.

 

PGE - logo, nazwa

PGE jest spółką funkcjonującą pod pełną nazwą: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA, spółka oznaczona jest skrótem PGE.

PGE S.A. - Polska Grupa Energetyczna. Najważniejsze informacje o spółce, historia, debiut giełdowy, kurs akcji, kontrowersje - 2

 

PGE - strategie, programy, plany

Najnowsza strategia Grupy ukazała się publicznie 19 października 2020 roku, która zgodnie z założeniami obejmuje plany do roku 2030. W głównej mierze plan i wizja ma dotyczyć transformacji Grupy, dekarbonizacji wytwarzania oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej. Spółka planuje realizować inwestycje w nisko i zero emisyjne źródła energii, ale także infrastrukturę sieciową. Jak mówi prezes zarządu Wojciech Dąbrowski: “Zgodnie z informacją z lutego 2020 roku, zaraz po powołaniu do Zarządu PGE XI Kadencji, zapowiedziałem zmiany i rozpoczęcie prac nad nową strategią Grupy PGE. Dzisiaj informuję, że PGE Polska Grupa Energetyczna jest gotowa do bycia liderem zrównoważonej transformacji energetycznej, a Zarząd ma na to bardzo konkretny plan. W nowej strategii odpowiedzieliśmy na oczekiwania społeczne, zmiany regulacyjne oraz rynkowe i zdecydowanie postawiliśmy na nisko i zero emisyjne źródła energii. Nasz cel to neutralność klimatyczna Grupy PGE w 2050 roku. Aby go zrealizować przyspieszamy proces zmian w spółce. Już w 2030 roku Grupa PGE będzie całkowicie innym przedsiębiorstwem”.

Nowa strategii Grupy została oparta na trzech filarach, takich jak energia przyjazna środowisku, efektywna organizacja oraz wdrożenie nowoczesnych usług energetycznych.

Więcej informacji dotyczących planów i postępów ich realizacji znajdziesz na oficjalnej stronie spółki.

 

PGE - grupa kapitałowa

W skład Grupy Kapitałowej spółki wchodzą:

 1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, funkcjonujące jako dwie duże kopalnie węgla brunatnego w Bełchatowie oraz w Turowie, cztery elektrownie, dziesięć elektrociepłowni.
 2. PGE Energia Odnawialna z siedzibą główną w Warszawie, funkcjonujące jako 36 elektrowni wodnych oraz 10 farm wiatrowych.
 3. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
 4. PGE Energia Cieplna S.A. z siedzibą w Warszawie
 5. PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie

 

Schemat uproszczony GRupy Kapitałowej PGE

PGE S.A. - Polska Grupa Energetyczna. Najważniejsze informacje o spółce, historia, debiut giełdowy, kurs akcji, kontrowersje - 3

Źródło: PGE S.A.

 

PGE - notowania, kurs akcji spółki

Poniżej zamieszczony został wykres, obrazujący bieżące notowania spółki PGE S.A. Zachęcamy do śledzenie notowań także innych podmiotów GPW.

 

 

Notowania: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/TSXV:PGE/

Wiktoria Gut

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk