• Odbierz prezent
PGE spółka

12 marca w późnych godzinach wieczornych spółka PGE opublikowała wyniki finansowe za 2018 r. Nie był to łatwy rok dla tej spółki energetycznej.

 

Spółka energetyczna PGE przedstawiła wyniki finansowe za 2018 r. W ujęciu skonsolidowanym przychody ze sprzedaży wyniosły 25,9 mld zł w stosunku do 23,1 mld zł w 2017 r. Zysk z działalności operacyjnej natomiast uległ obniżeniu rok do roku. W 2017 r. wynosił on 3,55 mld zł, a w 2018 r. 2,47 mld zł. Zysk netto również był niższy. W 2018 r. wyniósł 1,51 mld zł wobec 2,6 mld zł w 2017. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wyniósł 1,5 mld zł w stosunku do 2,6 mld zł w 2017 r. Zysk na akcję wyniósł 0,80 zł i uległ obniżeniu w stosunku do 2017 r., kiedy wynosił 1,39 zł.

Grupa PGE wydała w 2018 roku na inwestycje 6,86 mld zł wobec 6,75 mld zł rok wcześniej.

 

Plany na przyszłość

Jak napisano w liście do akcjonariuszy, dla PGE kluczowe znaczenie mają inwestycje w Opolu i Turowie, których realizacja znacząco przybliżyła się w 2018 r. do finału. Spółka rozpoczęła także realizację kompleksu lądowych farm wiatrowych o mocy prawie 100 MW. Rozpoczyna również realizację planu rozwoju farm wiatrowych na Bałtyku. Do tego ogromnego przedsięwzięcia poszukuje partnerów. Wspomniano także, że spółka PGE oczekuje na rozstrzygnięcia dotyczące przyszłej polityki energetycznej Polski.

 

Wyniki spółki rozczarowały akcjonariuszy. W pierwszej godzinie handlu na GPW notowania spółki zaliczyły spadek o ponad 3%.

Notowania: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/TSXV:PGE/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk