Advertisement
  • Odbierz prezent
PGE spółka

26 maja spółka energetyczna PGE opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Były one zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki.

 

26 maja w godzinach wieczornych PGE opublikowała raport finansowy za I kwartał 2020 r. Przychody wyniosły 12,59 mld zł wobec 9,56 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 773 mln zł wobec 859 mln zł przed rokiem. W I kwartale 2020 r. PGE wypracowała zysk netto w wysokości 485 mln zł wobec 612 mln zł rok wcześniej. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 432 mln zł wobec 585 mln zł w I kwartale poprzedniego roku. Wynik EBITDA wyniósł 1,77 mld zł w porównaniu do 1,8 mld zł przed rokiem, co stanowi spadek o 2% rok do roku.

Wynik EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna spadł o 27% rdr do poziomu 497 mln zł.  EBITDA Dystrybucji wyniosła 573 mln zł wobec 645 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA Energetyki Odnawialnej wzrósł o 17% rdr do poziomu 193 mln zł. Wynik EBITDA segmentu Obrót wzrósł o 52% rdr do 218 mln zł. Wynik segmentu Ciepłownictwo uległ obniżeniu o 13% rdr do 342 mln zł. W I kwartale nakłady inwestycyjne PGE wyniosły 957 mln zł i były niższe o 5% niż przed rokiem.

Spółka poinformowała, że najważniejszymi czynnikami wpływającymi negatywnie na wyniki były wyższe koszty emisji CO2, niższy wolumen produkcji węgla brunatnego oraz mniejsza sprzedaż ciepła względu na wyższe temperatury zewnętrzne. Pozytywnie na wyniki spółki natomiast wpłynęły większy wolumen produkcji dzięki nowym blokom w Elektrowni Opole, wyższa średnia zrealizowana cena energii w segmencie Energetyka Konwencjonalna, a także wyższa produkcja energii odnawialnej z farm wiatrowych.

Wyniki uzyskane przez spółkę były zgodne z jej wcześniejszymi szacunkami.

Czytaj także: PGE przedstawia wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2020 r.

12 maja PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Wstępne wyniki podane przez spółkę były niższe niż w ubiegłym roku.   12 maja po sesji na GPW spółka energetyczna PGE przedstawiła szacunkowe wyniki za I kwartał 2020 r. Według szacunków PGE skonsolidowany wynik EBITDA wynió.. Czytaj
PGE przedstawia wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2020 r.

Notowania: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/TSXV:PGE/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk