• Odbierz prezent
PGE przedstawia wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2020 r.

12 maja PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Wstępne wyniki podane przez spółkę były niższe niż w ubiegłym roku.

 

12 maja po sesji na GPW spółka energetyczna PGE przedstawiła szacunkowe wyniki za I kwartał 2020 r. Według szacunków PGE skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł ok. 1,77 mld zł. Dla porównania przed rokiem EBITDA wyniosła 1,89 mld zł. Wynik EBITDA uzyskany w I kwartale 2020 r. jest zgodny z oczekiwaniami analityków.

Zysk netto jednostki dominującej wyniósł ok. 432 mln zł wobec 585 mln zł zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Analitycy spodziewali się zysku na poziomie 493 mln zł.

W I kwartale 2020 r. wynik EBITDA segmentu energetyka konwencjonalna wyniósł 497 mln zł, segmentu dystrybucja 573 mln zł, segmentu obrót 218 mln zł, ciepłownictwa 342 mln zł, a energetyki odnawialnej 193 mln zł.

W I kwartale produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 15,4 TWh. Wolumen dystrybucji wyniósł 9,2 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych 10,7 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 19,7 PJ.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w I kwartale 2020 r. wyniosła 285,4 zł/MWh.

W komunikacie dodano, że nakłady inwestycyjne wyniosły 957 mln zł. Na dzień 31 marca szacunkowe zadłużenie netto wyniosło około 13,96 mld zł.

W komunikacie spółka dodała również, że przedstawione wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 r. zostanie opublikowany 26 maja 2020 r.

Notowania: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/TSXV:PGE/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk