• Odbierz prezent
PGE przedstawia szacunkowe wyniki kwartalne. Akcje spółki w dół

Spółka energetyczna PGE podała wstępne wyniki za 1 kwartał 2019 r. Są one niższe niż w ubiegłym roku.

 

6 maja po sesji na GPW, spółka PGE podała wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 1 kwartał 2019 r.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto wyniosła około 15,6 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 9,3 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 11,5 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 20,9 PJ.

Poinformowano, że od 1 kwartału 2019 spółka PGE wydzieliła nowy segment Ciepłownictwo. W poprzednich okresach był on uwzględniany w ramach segmentu Energetyka Konwencjonalna.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I kwartale 2019 r. wyniósł około 1.822 mln zł,  w tym:

EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 677 mln zł,

EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 403 mln zł,

EBITDA segmentu Dystrybucja: 643 mln zł,

EBITDA segmentu Obrót: 167 mln zł,

EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 184 mln zł.

Rok wcześniej skonsolidowana EBITDA wyniosła 2.214 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 585 mln zł (czyli 0,31 zł na akcję) wobec 935 mln rok wcześniej.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 1.008 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 marca 2019 r. wyniosło około 11.894 mln zł.

W komunikacie dodano, że średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w 1 kwartale 2019 r. wyniosła 243,9 PLN/MWh.

Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA w pierwszym kwartale wyniesie 2.007 mln zł, a zysk netto jednostki dominującej 819 mln zł.

Spółka poinformowała, że przedstawione wyniki mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowany raport za 1 kwartał 2019 r. zostanie opublikowany 28 maja 2019 r.

W trakcie pierwszych godzin wtorkowej sesji na GPW cena akcji spółki PGE spada o ponad 5%.

 


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk