• Odbierz prezent
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r. (2021-07-01 15:44)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia: 2021-07-01
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 r.:
1. Skarb Państwa – 1 072 984 098 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 79,57% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 57,39% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 71 227 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,28% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 3,81% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Shareholders holding at least 5% of votes on the Ordinary General Meeting of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. on June 29, 2021

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the "Company") hereby informs about the shareholders possessing at least 5% of votes on the Ordinary General Meeting of the Company, which was held on June 29, 2021:

1. The State Treasury – 1 072 984 098 votes from possessed shares, which accounted for 79.57% of votes on this General Meeting and 57.39% of total votes.

2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (Open Pension Fund) – 71 227 000 votes from possessed shares, which accounted for 5.28% of votes on this General Meeting and 3.81% of total votes.

Legal ground: Art. 70 point 3 of the Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading, and public companies (Dziennik Ustaw 2009, no 185 item 1439 as amended).

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-496Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mysia2
(ulica)(numer)
(22) 340 17 04(22) 340 14 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
526-025-05-41006227638
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-01Paweł ŚliwaWiceprezes Zarządu
2021-07-01Paweł CiochWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk