• Odbierz prezent
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Warunkowa akceptacja oferty konsorcjum Polimex Mostostal S.A. i Polimex Energetyka sp. z o.o. na budowę elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach (Nowa EC Czechnica) (2021-03-01 20:54)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Warunkowa akceptacja oferty konsorcjum Polimex Mostostal S.A. i Polimex Energetyka sp. z o.o. na budowę elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach (Nowa EC Czechnica)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 spółki zależnej Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., informuje, że Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) w dniu 1 marca 2021 r. podjął decyzję o:
• warunkowej akceptacji wyboru oferty konsorcjum w składzie Polimex Mostostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Polimex Energetyka sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) złożonej w postępowaniu pn. „Realizacja „pod klucz” Elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach”,
• wyrażeniu zgody na warunkowe zawarcie umowy z ww. konsorcjum.

Wyrażona zgoda wejdzie w życie i umowa zostanie zawarta po spełnieniu określonych warunków, w tym pod warunkiem przyznania Spółce decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki premii kogeneracyjnej indywidualnej dla jednostki Nowa EC Czechnica, na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych, w tym m. in. Walnego Zgromadzenia.

Wartość oferty na budowę elektrociepłowni wynosi ok. 1 159 mln zł netto, a wartość powiązanej umowy serwisowej wynosi ok. 118 mln zł netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Conditional approval of Polimex Mostostal S.A. and Polimex Energetyka sp. z o.o. consortium’s offer for construction of gas and steam CHP plant in Siechnice (New Czechnica CHP plant)

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”), with reference to the current report no. 2/2021 of the subsidiary Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., discloses that the Management Board of Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (the “Company”) on March 1, 2021 has decided on:

• conditional approval of selection of the offer by consortium consisting of Polimex Mostostal S.A. (Consortium Leader) and Polimex Energetyka sp. z o.o. (Consortium Partner) submitted in the procurement procedure titled „Turn-key construction of CCGT combined heat and power plant for Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. in Siechnice”,

• giving consent for conditional signing of the agreement with the above mentioned consortium.

The consent will come into force and the agreement will be signed upon fulfilment of certain conditions, including granting by the ERO a co-generation individual premium to the Company for unit New Czechnica CHP plant, on the ground of the Act of December 14, 2018 on promotion of electricity from highly-efficient co-generation and after obtaining necessary corporate approvals, including inter alia the consent by the General Meeting.

The value of the offer for the construction of the CHP plant amounts to approximately PLN 1 159 million net and the related service agreement to approx. PLN 118 million net.

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-496Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mysia2
(ulica)(numer)
(22) 340 17 04(22) 340 14 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
526-025-05-41006227638
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Wojciech DąbrowskiPrezes Zarządu
2021-03-01Paweł StrączyńskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk