• Odbierz prezent
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Rekomendacja niewypłacania dywidendy za rok 2020 (2021-04-27 14:29)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-04-27
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Rekomendacja niewypłacania dywidendy za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. podjął decyzję o rekomendacji niewypłacania dywidendy za rok 2020 dla akcjonariuszy PGE. Decyzja została podjęta zgodnie z polityką dywidendy, w szczególności w wyniku analizy zadłużenia Spółki w kontekście realizacji programu inwestycyjnego, zgodnie z założeniami Strategii Grupy PGE do 2030 roku ogłoszonej 19 października 2020 r. (raport bieżący nr 29/2020 z dnia 19 października 2020 r.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Recommendation not to pay dividend for 2020

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”, the “Company”) discloses that on April 27, 2021 it has decided on the recommendation not to pay dividend for 2020 to the PGE’s shareholders. Decision was taken in accordance with the dividend policy, particularly following the analysis of the Company’s indebtedness in the context of the implementation of the investment program, in line with the assumptions of the PGE Group’s Strategy until 2030 announced on October 19, 2020 (current report no. 29/2020 dated October 19, 2020).

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-496Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mysia2
(ulica)(numer)
(22) 340 17 04(22) 340 14 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
526-025-05-41006227638
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-27Wojciech DąbrowskiPrezes Zarządu
2021-04-27Ryszard WasiłekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk