• Odbierz prezent
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych PGE (2021-04-07 19:06)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-04-07
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych PGE
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”), informuje, że w dniu 7 kwietnia 2021 r. powziął informację, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał prawo do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej („Kontrakt różnicowy”) dla morskich farm wiatrowych Baltica 3 i Baltica 2 o łącznej mocy do 2,5 GW. Prawo do Kontraktu różnicowego zapewnia cenę nie wyższą niż 319,60 zł/MWh zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Przyznanie Kontraktu różnicowego uzależnione jest od ostatecznej zgody Komisji Europejskiej. Projekty Baltica 2 i Baltica 3 rozwijane są jako dwie części większego przedsięwzięcia inwestycyjnego Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica przez PGE we współpracy z Ørsted na podstawie umowy inwestycyjnej, o której PGE informowała w raporcie bieżącym nr 3/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Granting of contracts for difference for PGE’s offshore wind farms

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) discloses that on April 7, 2021 it has taken information, that the President of the Energy Regulatory Office has awarded right to cover negative balance of electricity (the “Contract for Difference”, “CfD”) to the Baltica 3 and Baltica 2 offshore wind farms with a total capacity of up to 2.5 GW. The right to the CfD guarantees a price at a maximum of PLN 319.60/MWh in accordance with the Decree of the Minister of Climate and Environment of Poland and the Act of December 17, 2020 on promoting electricity generation in offshore wind farms. The CfD award is subject to final approval from the European Commission. Baltica 2 and Baltica 3 projects are being developed by PGE as two parts of the larger project Baltica offshore wind farm in co-operation with Ørsted on the ground of the investment agreement, about which PGE informed in its current report no. 3/2021 dated February 10, 2021.

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-496Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mysia2
(ulica)(numer)
(22) 340 17 04(22) 340 14 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
526-025-05-41006227638
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-07Wojciech DąbrowskiPrezes Zarządu
2021-04-07Wanda BukWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk