• Odbierz prezent
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (2021-05-31 14:41)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia:2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. na godz. 13.00 w Warszawie, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
Projekty_uchwal_ZWZ_2021_06_29_ogloszenie.pdfProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 29 czerwca 2021 r.
Draft_resolutions_OGM_2021_06_29_announcement.pdfDraft resolutions for the Ordinary General Meeting convened for June 29, 2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Draft resolutions for the Ordinary General Meeting

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the “Company”) herewith submits the draft resolutions, which will be presented on the Ordinary General Meeting of the Company convened for June 29, 2021 at 1.00 p.m., that will be held in Warsaw, in the building of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., at 4 Książęca Street, 00-498 Warsaw.

Legal ground: § 19 section 1 point 2 of the Regulation of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state (Dziennik Ustaw of 2018, item 757).

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-496Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mysia2
(ulica)(numer)
(22) 340 17 04(22) 340 14 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
526-025-05-41006227638
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-31Ryszard WasiłekWiceprezes Zarządu
2021-05-31Paweł ŚliwaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk