• Odbierz prezent
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w dniu 29 czerwca 2021 r. (2021-07-13 17:07)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia:2021-07-13
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w dniu 29 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu informacje udzielone akcjonariuszom poza walnym zgromadzeniem w odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
ZWZ20210629_pytania_akcjonariuszy.pdfOdpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w dniu 29 czerwca 2021 r.
OGM20210629_shareholders_questions.pdfResponse to the shareholders' questions asked during the Ordinary General Meeting of the company on June 29, 2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Response to the shareholders’ questions asked during the Ordinary General Meeting of the company on June 29, 2021

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the "Company") hereby submits information provided to the shareholders outside the general meeting in response to the shareholders’ questions asked during the Ordinary General Meeting of the Company on June 29, 2021.

Legal ground: § 19 section 1 point 12 of the Regulation of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state (Dziennik Ustaw of 2018, item 757).

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-496Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mysia2
(ulica)(numer)
(22) 340 17 04(22) 340 14 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
526-025-05-41006227638
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-13Ryszard WasiłekWiceprezes Zarządu
2021-07-13Lechosław RojewskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk