• Odbierz prezent
Petrolinvest popadł w problemy sądowe w zwiazku z wnioskiem o upadłość Spółki
Z artykułu dowiesz się:

- O dalszym ciągu problemów Petrolinvest

Ciąg dalszy problemów Petrolinvest. Po zawieszeniu obrotu akcjami Spółki pod koniec ubiegłego miesiąca, Petrolinvest ma problemy z wymiarem sprawiedliwości.

 

Trwając w zawieszeniu

Petrolinvest miał zostać wykluczony z GPW, jednak w związku z zaskarżeniem do sądu decyzji o bezterminowym wykluczeniu akcji Spółki z obrotu na GPW, doszło jedynie do zawieszenia obrotu akcjami Petrolinvest. Co ciekawe, inwestorzy wbrew wszelkiej logice postanowili kupić akcje zawieszanej spółki, w związku z czym kurs akcji Petrolinvest mocno zyskał w ostatnim dniu notowań.

Wartość akcji Petrolinvest jest jednak zaledwie ułamkiem wartości sprzed lat. Spadek kursu akcji Petrolinvest był jednym z największych spadków w historii GPW, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę, że akcje Spółki scalono w stosunku 16:1. Wartość akcji spółki w przeszłości, sięgała przy uwzględnieniu wspomnianego scalenia akcji rzędu kilku tysięcy złotych. Kurs akcji Petrolinvest zamknął się przed zawieszeniem na poziomie poniżej 2 zł.

 

Gdy spółki nie stać na upadłość

Spółka poinformowała w raporcie 36/2017, że GPW zwróciła się do Spółki o przekazanie kopii postanowienia Sądu oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości Petrolinvest. O postanowieniu Sądu, Spółka informowała w raporcie 35/2017. W uzasadnieniu swojego postanowienia Sąd uznał, że Spółka nie posiada wystarczającego majątku, z którego mogłyby być pokryte koszty postępowania upadłościowego. Warto podkreślić jednak, że postanowienie sądu nie jest prawomocne.

W związku z zaistniałą sytuacją Giełda zwróciła uwagę, że po upływie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, z mocy prawa nastąpi zaprzestanie podleganiu obowiązkom wynikającym z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, a także także wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym.

To duży cios dla Petrolinvest. Spółka miała nadzieję na skuteczne zaskarżenie decyzji KNF przed sądem, jednak inny sąd może spowodować wykluczenie akcji Spółki z obrotu, z zupełnie innych przyczyn. To jednak nie wszystko. GPW zdecydowała, że akcje spółki będą oznaczone liczbą porządkową wskazującą na fakt, że "sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania".

 

Problemy z KNF, GPW, ZUS i sądami

Postępowanie było spowodowane wnioskiem złożonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Spółka wnosiła jednak o jego oddalenie z powodu niespełnienia przesłanki upadłości w postaci niewypłacalności. Spółka podtrzymuje to stanowisko i nie zgadza się uzasadnieniem postanowienia sądu upadłościowego. Zamierza również zaskarżyć zażaleniem postanowienie sądu upadłościowego. Petrolinvest wciąż znajduje się na GPW, jednak obrót jego akcjami jest zawieszony przez Giełdę, w związku z decyzją KNF. Postanowienie sądu upadłościowego w istotny sposób przybliża jednak spółkę do opuszczenie Giełdy. Pomimo tego, spółka kurczowo trzyma się warszawskiego parkietu i nie ma zamiaru go opuszczać.

 

(źródło grafiki głównej: pixabay.com)


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk