• Odbierz prezent
PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Otrzymanie wezwania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do zwrotu części dofinansowania uzyskanego przez konsorcjum projektu BIOTECHNET, dotyczącego kosztów uznanych za niekwalifikowane (2021-07-30 18:15)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-07-30
Skrócona nazwa emitenta
PERMA-FIX MEDICAL S.A.
Temat
Otrzymanie wezwania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do zwrotu części dofinansowania uzyskanego przez konsorcjum projektu BIOTECHNET, dotyczącego kosztów uznanych za niekwalifikowane
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Perma-Fix Medical S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęło wezwanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR”) do zwrotu części dofinansowania, uzyskanego przez konsorcjum projektu BIOTECHNET w wysokości 283 215,57 PLN z racji uznania kosztów za niekwalifikowane w wyniku oceny raportu końcowego przedstawionego przez Spółkę. Należność główna wobec NCBR dotyczy przekazanej refundacji dla Spółki w wysokości 44 259,93 PLN oraz zaliczek przekazanych dwóm członkom Konsorcjum Projektu: Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, Zakład Medycyny Nuklearnej w wysokości 229 761,38 PLN oraz Instytutowi Przemysłu Organicznego, Oddział w Pszczynie w wysokości 9 194,23 PLN. Spółka jako Lider Konsorcjum Projektu została wezwana do zwrotu kwoty należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi do dnia zwrotu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

W dniu nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. Emitent informował o wpływie do siedziby Spółki, datowanej na dzień 15 grudnia 2015 r., podpisanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umowy nr STRATEGMED2/269080/8/NCBR/2015 o wykonanie i finansowanie projektu Emitenta zatytułowanego „Nowatorski generator technetu (99Mo/99mTc) z mikroporowatym sorbentem na bazie chitozanu, wykorzystującym molibden 99Mo do zastosowań w diagnostyce izotopowej” (dalej: „Projekt”, akronim: „BIOTECHNET”), złożonego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED. Zawarta umowa potwierdziła, iż wartość całego projektu realizowanego przez konsorcjum wyniosła 13 290 597 PLN, w tym wartość przewidywanej wartości dofinansowania, którą Konsorcjum Projektu miało otrzymać od NCBR w kwocie 10 023 748 PLN. W ramach całego konsorcjum, przewidywana wartość dofinansowania dla Emitenta wyniosła 2 934 790 PLN, co stanowiło ok. 47% kosztów kwalifikowanych.

Zarząd Spółki potwierdza, że obecnie skupia się na dokładnym przeanalizowaniu wezwania do zapłaty przesłanego przez NCBR i ustaleniu następnych kroków w odpowiedzi na otrzymane pismo. O dalszych działaniach, które w istotny sposób będą przekładały się na sytuację gospodarczą Emitenta, Spółka będzie informowała w drodze raportów bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PERMA-FIX MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PERMA-FIX MEDICAL S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-025Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Skarbowców 23a Bud. B2
(ulica)(numer)
+48 (71) 735 70 05+48 (71) 391 08 82
(telefon)(fax)
investors-medical@perma-fix.com
(e-mail)(www)
894-30-22-798021527509
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-30Louis Centofanti
Prezes Zarządu
Louis Centofanti
2021-07-30Benio NaccaratoWiceprezes ZarząduBenio Naccarato

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk