• Odbierz prezent
PepsiCo z wynikami za III kwartał 2020 r. Wyższe przychody, wyższy zysk

1 października znany producent napojów i przekąsek – PepsiCo opublikował wyniki finansowe za III kwartał 2020 r. Były one wyższe niż przed rokiem. Przewyższyły również oczekiwania analityków z Wall Street.

 

1 października przed sesją na amerykańskim rynku spółka PepsiCo opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2020 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 18,09 mld USD i były wyższe o 5,3% niż przed rokiem. Przewyższyły również szacunki analityków z Wall Street, którzy spodziewali się przychodów na poziomie 17,23 mld USD. W III kwartale spółka wypracowała zysk netto w wysokości 2,29 mld USD wobec 2,1 mld USD rok wcześniej. Zysk na akcję wyniósł 1,66 USD wobec 1,49 USD rok wcześniej. Osiągnięty zysk również przewyższył szacunki analityków, którzy spodziewali się, że zysk na akcję wyniesie 1,49 USD tak jak w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

W III kwartale spółka przeznaczyła 147 mln USD na wydatki związane z koronawirusem, takie jak zakup wyposażenia ochronnego i wzrost kosztów pracy. Jednocześnie wzrósł popyt na przekąski ze strony konsumentów, chętnie spożywane w domu. PepsiCo spodziewa się natomiast mniejszego wzrostu w segmencie napojów, głównie w rejonach objętych restrykcjami. Spółka odnotowała wzrost przychodów o 6% w segmencie przekąsek, a w segmencie napojów o 3%.

Spółka zaktualizowała swą prognozę na cały 2020 rok, przedstawioną w kwietniu. PepsiCo spodziewa się organicznego wzrostu o 4% zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami. Obniżyła natomiast  prognozę zysku na akcję o 38 centów do poziomu 5,50 USD.

W swym oświadczeniu CEO spółki – Ramon Laguarta podsumował osiągnięte wyniki następującymi słowami: „Nasze przychody wzrosły o 5,3%, a nasz zysk na akcję zwiększył się o 10%. Wzrost organiczny wyniósł 4,2%, a zysk na akcję przy uwzględnieniu stałego kursu walutowego wzrósł o 9%. Te wyniki odzwierciedlają trwającą siłę naszego biznesu przekąsek i żywności oraz znaczącą poprawę w naszym segmencie napojów.”

W notowaniach przedsesyjnych kurs akcji PepsiCo wzrósł o 1%, natomiast na początku sesji na amerykańskim rynku oscyluje w okolicach poprzedniego poziomu zamknięcia.

Notowania: PEPSICO

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/PEP/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk