• Odbierz prezent
PEPEES: Zwołanie ZWZ PEPEES S.A. (2021-06-02 13:04)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia:2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
PEPEES
Temat
Zwołanie ZWZ PEPEES S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. _"Spółka"_ przesyła w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121.
Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, oraz treść Projektów Uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ponadto Zarząd przekazuje dokumenty, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:
1.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
2. Załącznik nr 1 do Sprawozdania Rady Nadzorczej.
3. Załącznik nr 2 do Sprawozdania Rady Nadzorczej.
4.Sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. o wynagrodzeniach w latach obrotowych 2019 i 2020 zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
5.Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1, 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
PEPEES_ogłoszenie_ZWZ _.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ PEPEES S.A.
PEPEES_projekty uchwal_ZWZ_.pdfProjekty uchwał ZWZ
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PEPEES S.A..pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PEPEES S.A. w 2020 roku
Sprawozdanie z Działalności Komitetu Audytu w roku 2020.pdfSprawozdanie z Działalności Komitetu Audytu w roku 2020
Wykaz Uchwał Rady Nadzorczej 2020 rok.pdfWykaz Uchwał Rady Nadzorczej 2020 rok.
Sprawozdanie RN PEPEES S.A. o wynagrodzeniach w latach 2019-2020.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej PEPEES S.A. o wynagrodzeniach w latach 2019-2020
Raport BR_2019-2020_PEPEES.pdfRaport BR z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEPEESSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
18-402Łomża
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Poznańska121
(ulica)(numer)
(0-86) 218 44 04(0-86) 218 32 42
(telefon)(fax)
pepees@pepees.plwww.pepees.pl
(e-mail)(www)
718-10-05-512450096365
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-02Wojciech FaszczewskiPrezes Zarządu Spółki
2021-06-02Tomasz RogalaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk