• Odbierz prezent
PEPEES: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego  za rok 2020 roku (2021-03-10 17:04)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr2/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

PEPEES
Temat


Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2020 rok na dzień 28 kwietnia 2021 r.

Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 15 marca 2021 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku.

Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
MESSAGE (ENGLISH VERSION)PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEPEESSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
18-402Łomża
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Poznańska121
(ulica)(numer)
(0-86) 218 44 04(0-86) 218 32 42
(telefon)(fax)
pepees@pepees.plwww.pepees.pl
(e-mail)(www)
718-10-05-512450096365
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-10Wojciech FaszczewskiPrezes Zarządu


2021-03-10Tomasz RogalaCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk