• Odbierz prezent
PEP 2040 zakłada dwa kluczowe projekty gazowe: Bramę Północną i rozbudowę połączeń z sąsiadami

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku w zakresie dywersyfikacji dostaw i rozbudowy infrastruktury gazowej zakłada dwa kluczowe projekty: budowę Bramy Północnej i rozbudowę połączeń z państwami sąsiadującymi.

Weź udział w darmowym kursie inwestycyjnym z Dawidem Augustynem

 BIORĘ UDZIAŁ

 

Dzięki tym projektom - jak zapisano w projekcie dokumentu - "możliwe będzie utworzenie warunków do powstania na terenie Polski centrum przesyłu i handlu gazem dla państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz państwa bałtyckich".

 

Projekt Bramy Północnej składa się z dwóch elementów:

 

* budowy korytarza norweskiego, który ma na celu połączenie polskiej sieci przesyłowej ze złożami w Norwegii przez duński system przesyłowy i podmorskie połączenie z Danii do Polski. Na realizację tej inwestycji będzie się składała budowa połączeń Norwegia-Dania (Nordic Pipe), Dania-Polska (Baltic Pipe) oraz rozbudowa duńskiego systemu przesyłowego. Projekt zostanie zrealizowany do 2022 roku, umożliwi import około 10 mld m3 gazu ziemnego.

 

* rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu do przepustowości 7,5 mld m3 rocznie (obecnie 5 mld m3/rok).

 

Rozbudowa połączeń z państwami sąsiadującymi wraz z rozwojem krajowej sieci przesyłowej i rozbudową magazynów gazu stworzy warunki do wzrostu znaczenia Polski jako regionalnego centrum handlu gazem. Aktualnie poza dostawami do terminalu LNG do Polski trafia przede wszystkim gaz rosyjski przez Białoruś i Ukrainę, a także realizowane są dostawy z Niemiec i Czech.

 

Polska będzie dążyć do budowy lub rozbudowy połączeń ze:

 

- Słowacją - do zdolności importu 5,7 mld m3 i eksportu 4,7 mld m3 rocznie (do 2021 roku),

- Litwą - do zdolności importu 1,7 mld m3 i eksportu 2,4 mld m3 rocznie (do 2021 roku),

- Czechami - do zdolności importu 6,5 mld m3 i eksportu 5 mld m3 rocznie (do 2022 roku),

- Ukrainą - do zdolności importu i eksportu 5 mld m3 rocznie (do 2020 roku).

 

Obecna długość sieci przesyłowej gazu ziemnego w Polsce wynosi blisko 12 tys. km. Planowana jest jej rozbudowa do 2022 roku, z perspektywą 2027.

 

Polityka energetyczna zakłada też rozbudowę sieci dystrybucji. Aktualnie Polska jest zgazyfikowana w 58 proc., celem na 2022 rok jest zapewnienie dostępu do gazu w 61 proc. gmin.

 

Dokument wskazuje również na konieczność prowadzenia dalszej rozbudowy pojemności podziemnych magazynów gazu do poziomu około 4 mld m3 do sezonu 2030/2031 (wzrost o 1/3 pojemności) oraz zwiększenia aktualnej maksymalnej mocy odbioru gazu z instalacji magazynowych - z 48,8 mln m3/dobę do około 60 mln m3/dobę (wzrost o około 1/4 mocy).

 

Polityka energetyczna zakłada, że zapotrzebowanie na gaz ziemny będzie w kolejnych latach rosnąć ze względu na możliwość wykorzystania tego surowca w elektrowniach regulacyjnych oraz na niższą emisyjność w stosunku do innych paliw kopalnych.

 

"Około 2037-2040 będziemy mogli przeznaczyć na cele energetyczne ok. 5 mld m sześc. gazu rocznie i to zapewni zaopatrzenie elektrowni regulacyjnych" - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

 

Obecnie krajowe wydobycie gazu ziemnego pokrywa około 25 proc. popytu wynoszącego prawie 17 mld m3 rocznie.

 

"Podobnie jak w przypadku ropy naftowej, kontynuowane będzie poszukiwanie nowych złóż, które zastąpią wyeksploatowane złoża, i zwiększenie efektowności wydobycia. Jednocześnie krajowe spółki powinny zwiększać działalność w zakresie wydobycia surowca za granicą.

 

Oprócz tradycyjnego pozyskiwania gazu ziemnego spodziewany jest rozwój niekonwencjonalnych metod wydobycia. Oczekuje się postępów w pozyskiwaniu gazu z pokładów węglowych. Szacuje się, że metoda szczelinowania hydraulicznego pokładu węgla a następnie jego wydobycia, będzie możliwa do wykorzystywania po 2020 roku.

 

Nadal głównym sposobem pokrycia zapotrzebowania na gaz ziemny będzie import.

 

"Z tego względu, podobnie jak w przypadku ropy naftowej, najistotniejsze jest zapewnienie, aby źródła i drogi dostaw były zdywersyfikowane, a krajowa infrastruktura rozwinięta w stopniu umożliwiającym zagospodarowanie surowca" - napisano w projekcie.


PAP

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna – publiczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce. Zgodnie ze statutem do jej zadań należy uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Agencja jest także zobowiązana do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, a także umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie swoich stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk