• Odbierz prezent
Pełne spektrum działań banków centralnych – kto zaskoczył, a kto rozczarował?
fot. freepik.com

Wczorajsze decyzje banków centralnych pokazały pełne spektrum możliwości: podwyżki (Anglia, Meksyk), bez zmian (strefa euro), obniżki (Turcja). Dziś przyglądamy się przede wszystkim EBC, który nie jest jeszcze gotowy do podwyżek stóp, ale zaczynają się one coraz wyraźniej rysować na horyzoncie. Dziś czekamy na dane z polskiego rynku pracy, ale tak naprawdę to przede wszystkim na taryfy energetyczne i gazowe URE, bo mogą przestawić ścieżkę inflacji na 2022 rok.

Oczekujemy, że wynagrodzenia w listopadzie wzrosną o 8,9% r/r (konsensus: 8,9% r/r, poprzednio: 8,4% r/r). To relatywnie niski odczyt płac (patrząc na poprzednie lata i zmiany m/m). Nie pomaga różnica dni roboczych. W przypadku zatrudnienia spodziewamy się wzrostu o 0,5% r/r (konsensus: 0,5% r/r, poprzednio: 0,5% r/r). Wskaźniki popytu na pracę miękną (nie dotyczy sekcji transport i gospodarka magazynowa oraz gastronomii). W listopadzie karty rozdadzą ponownie kwarantanny i pewnie należy się spodziewać sporej rozbieżności pomiędzy zmianą przeciętnego zatrudnienia i pracującymi (inna metoda liczenia).

Ponadto poznamy inflację HICP w strefie euro - konsensus rynkowy spodziewa się wzrostu listopadowych cen o 0,8% m/m (poprzednio: 0,8% m/m).

EBC zmienia programy skupu aktywów, ale na podwyżki stóp jeszcze nie jest gotowy

EBC zgodnie z oczekiwaniami ogłosił, że w marcu zakończy zakupy w ramach PEPP. Jednocześnie, niejako w miejsce PEPP zwiększony zostanie (tymczasowo) skup aktywów w ramach programu APP. To pozwoli uniknąć gwałtownego spadku zakupów netto. Poznaliśmy też nowe prognozy analityków EBC - tam wyraźnie wyższa jest ścieżka inflacji, choć wciąż plasuje się nieco poniżej 2% w horyzoncie prognozy. Na konferencji C. Lagarde wskazała, że mało prawdopobna jest podwyżka stóp procentowych w przyszłym roku. Warunki makroekonomiczne i nastroje w EBC skręcają jednak w jastrzębią stronę. Tym samym podwyżki stóp są możliwe w 2023 roku.

Garść newsów makroekonomicznych

∙ Kochalski (RPP): "Z pełnym przekonaniem podkreślam, że w mojej opinii Rada w swoich działaniach zawsze kieruje się nadrzędnym mandatem, który mówi, że w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja musi znajdować się w celu, przy czym w obecnej sytuacji bardziej adekwatne jest rozumienie tego celu jako zejście inflacji w okolice 3,5 proc., czyli do górnej granicy pasma dopuszczalnych odchyleń. Moim zdaniem, w świetle aktualnie dostępnych danych, sprowadzenie inflacji do tego poziomu najprawdopodobniej wymagać będzie kolejnej podwyżki lub podwyżek stóp procentowych (...) W tej chwili stopa rezerwy obowiązkowej wynosi 2,0 proc., wobec 0,50 proc. w trakcie kryzysu pandemicznego i 3,50 proc. przed. W gronie RPP prowadzimy dyskusje na temat wysokości tej stopy w przyszłości ". Cytat za PAP Biznes

To ciekawsza wypowiedź niż informacje o kolejnych podwyżkach, w których wybrzmiewa w zasadzie to, czego dowiedzieliśmy się na konferencji prezesa Glapińskiego: jedna lub więcej. A ciekawa o tyle, że od pewnego czasu wskazywaliśmy, że cel inflacyjny rozumiany powinien być przynajmniej przedziałowo (2,5%-3,5%). To chyba najsilniejsza jak dotąd wypowiedź sugerująca, że tolerancja dla podwyższonej inflacji jest wysoka. Ta wypowiedź wprowadza też w naszej opinii sporo zamieszania, bo taki cel inflacyjny RPP już wypełnia w horyzoncie polityki pieniężnej (patrz projekcja). Pozostaje kwestią nierozstrzygniętą, czy projekcja nie jest uznawana za wiarygodną (a przynajmniej jej ścieżka centralna), czy ryzyka wyższej inflacji są tak dominujące, że przede wszystkim RPP zajmuje się walką właśnie z nimi, czy cel jest jednak inny...

∙ Polska: Inflacja bazowa wzrosła z 4,5% do 4,7%, co zresztą szacowaliśmy już po ostatnim odczycie inflacji GUS (nasz komentarz tutaj). Pozostałe miary inflacji wzrosły silniej. My - jak zwykle - koncentrujemy się na odsezonowanych miarach w ujęciu 3m i 6m. Nadal nie widać, aby inflacja zwalniała.

Pełne spektrum działań banków centralnych – kto zaskoczył, a kto rozczarował? - 1

Pełne spektrum działań banków centralnych – kto zaskoczył, a kto rozczarował? - 2

∙ Bank Anglii nieoczekiwanie podniósł stopy procentowe o 15pb. Decyzja wydaje się owocem szerokiego konsensusu (przeszła stosunkiem głosów 8:1). Od pewnego czasu już widać było chęć do podniesienia stóp procentowych. Bank czekał na odpowiedni moment. Oczekiwany scenariusz makroekonomiczny jest pozytywny, z ryzykiem dla inflacji rozkładającymi się w górę. W szczególności istnieje obawa o wdrukowanie wyższej inflacji w oczekiwania inflacyjne i dalsze podwyżki płac.

∙ USA: Produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie o 0,5% m/m (w tym przetwórstwo przemysłowe o 0,7%). Wzrost był co prawda słabszy niż przed miesiącem, ale relatywnie równo rozłożony po poszczególnych sekcjach.

Pełne spektrum działań banków centralnych – kto zaskoczył, a kto rozczarował? - 3

Pełne spektrum działań banków centralnych – kto zaskoczył, a kto rozczarował? - 4

Pełne spektrum działań banków centralnych – kto zaskoczył, a kto rozczarował? - 5

∙ USA: Liczba nowo-zarejestrowanych bezrobotnych w ostatnim tygodniu wzrosła do 206tys. 4-ro tygodniowa średnia spadła poniżej poziomów sprzed pandemii. Obraz jest nadal nadmiernie różowy dzięki poprawkom sezonowym, jednak nawet i bez tego dodatkowego zaburzenia sytuacja na rynku pracy pozostaje b. dobra.

Pełne spektrum działań banków centralnych – kto zaskoczył, a kto rozczarował? - 6

Pełne spektrum działań banków centralnych – kto zaskoczył, a kto rozczarował? - 7

Turecki bank centralny (CBRT) obniżył stopy procentowe o 100pb, co było zgodne z oczekiwaniami. Po łącznie 500pb cięcia, bank centralny sygnalizuje pauzę w luzowaniu. Choć naciski polityczne na luzowanie nie zmniejszą się, sytuacja w makro z oczekiwanym wzrostem inflacji oraz dramatyczną deprecjacją liry tureckiej sugerują, że pauza może przerodzić się w koniec cyklu luzowania lub nawet zmianę podejścia do polityki pieniężnej.


Ekonomiści mBanku

mBank od lat jest synonimem innowacyjnych rozwiązań w bankowości. Byliśmy pierwszym w pełni internetowym bankiem w Polsce, a dziś wyznaczamy kierunek rozwoju bankowości mobilnej i online. Jesteśmy jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce, od 1992 roku notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk