• Odbierz prezent
Pełne dane o produkcie krajowym brutto PKB w IV kw., inflacja HICP i nie tylko. Nie daj się zaskoczyć [MAKROmapa 27 lutego 2023]
fot. Materiał własny

We wtorek GUS opublikuje pełne dane o PKB w IV kw. ub. r. Oczekujemy, że dynamika PKB była zgodna ze wstępnym szacunkiem i wyniosła 2,0% r/r wobec 3,6% w III kw. Na podstawie danych za cały 2022 r. szacujemy, że spowolnienie wzrostu gospodarczego pomiędzy III kw. a IV kw. wynikało z niższych wkładów spożycia prywatnego i zmiany zapasów, podczas gdy przeciwny wpływ miał wyższy wkład inwestycji (por. MAKROpuls z 30.01.2023). Uważamy, że publikacja będzie neutralna dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

W tym tygodniu: Struktura wzrostu PKB w IV kw. i przetwórstwo przemysłowe w Polsce pod znakiem zapytania [MAKROmapa] - 1

 

 

W środę poznamy lutowe dane o koniunkturze w przetwórstwie przemysłowym w Polsce. Oczekujemy, że wskaźnik PMI zwiększył się do 48,2 pkt. z 47,5 pkt. w styczniu. Wsparcie dla naszej prognozy stanowi poprawa koniunktury odnotowana w badaniach GUS. Jednocześnie dostrzegamy ryzyko w dół dla naszej prognozy w związku ze spadkiem lutowych indeksów PMI w przetwórstwie strefy euro i Niemiec. Wynikał on z ustępowania ograniczeń podażowych (skrócenia czasu dostaw), które zgodnie z konstrukcją indeksu PMI oddziałują w kierunku jego spadku. Nasza prognoza kształtuje się blisko konsensusu (48,0 pkt.), stąd jej materializacja byłaby neutralna dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

W tym tygodniu: Struktura wzrostu PKB w IV kw. i przetwórstwo przemysłowe w Polsce pod znakiem zapytania [MAKROmapa] - 2

 

W czwartek opublikowany zostanie wstępny szacunek inflacji HICP w strefie euro. Rynek oczekuje, że roczne tempo wzrostu cen zmniejszyło się w lutym do 8,2% r/r wobec 8,6% w styczniu, wskazując na dalsze osłabienie presji inflacyjnej w obszarze wspólnej waluty. W środę dodatkowych informacji nt. inflacji w strefie euro dostarczy wstępny szacunek inflacji HICP w Niemczech. Zgodnie z konsensusem zmniejszyła się ona do 8,6% r/r w lutym wobec 9,2% w styczniu. Uważamy, że publikacja danych będzie neutralna dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

 

W tym tygodniu poznamy ważne dane z USA. Zgodnie z konsensusem wstępne zamówienia na dobra trwałe zmniejszyły się w styczniu o 4,0% m/m wobec wzrostu o 5,6% w grudniu napędzonego przez wyższe zamówienia w firmie Boeing. W środę opublikowany zostanie indeks ISM dla przetwórstwa. Rynek oczekuje, że zwiększył się on do 48,0 pkt. w lutym wobec 47,4 pkt. w styczniu, co będzie spójne ze wzrostem indeksu PMI odnotowanym w lutym. Zgodnie z konsensusem indeks zaufania konsumentów Conference Board wskaże na lekką poprawę nastrojów gospodarstw domowych (108,2 pkt. w lutym wobec 107,1 w styczniu). Naszym zdaniem publikacje danych z USA w tym tygodniu będą neutralne dla rynków finansowych.

 

W tym tygodniu poznamy wyniki badania koniunktury w chińskim przetwórstwie przemysłowym. Rynek oczekuje, że indeks Caixin PMI zwiększył się w lutym do 51,3 pkt. wobec 49,2 pkt. w styczniu, a indeks CFLP PMI wzrósł w styczniu do 50,7 pkt. wobec 50,1 pkt. w styczniu. Poprawa koniunktury będzie związana z dalszym ożywieniem gospodarczym po odejściu od polityki „zero COVID” przez chiński rząd. Uważamy, że dane z Chin będą neutralne dla rynków finansowych.


Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Grupa Crédit Agricole – francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często nazywany Zielonym Bankiem.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk