• Odbierz prezent
Obligacje Pekao
Z artykułu dowiesz się:

- O planowanej emisji obligacji podporządkowanych Pekao

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. wyraził 22 września zgodę na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z przygotowaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Banku.

Obligacje będą obligacjami podporządkowanymi, po uzyskaniu zgody KNF. Maksymalna łączna wartość nominalna emisji wyniesie do 1 miliarda zł.

Oprocentowanie będzie zmienne, tzn. oparte o stawkę WIBOR6M i powiększone o marżę ustaloną w procesie budowy księgi popytu. Obligacje będą niezabezpieczone, a okresem zapadalności będzie 10 lat.

„Rozważany termin emisji obligacji to październik 2017 r. z zastrzeżeniem, iż termin i ostateczna wartość emisji będą uzależnione od sytuacji na rynku obligacji” - podano w raporcie 51/2017.

Bank Pekao jest drugim największym bankiem w Polsce. Jego akcje notowane są na GPW, wchodząc w skład indeksu WIG20. Skarb Państwa uzyskał w tym roku kontrolę nad bankiem poprzez przejęcie 32,8 % akcji przez PZU i PFR.

 

źródło grafiki głównej: pixabay.com


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk