• Odbierz prezent
PEKAO BANK HIPOTECZNY: Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18. (2021-07-26 16:35)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia:2021-07-26
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Pekao Bank Hipoteczny S.A., zgodnie z zapisami pkt 10 Załącznika 1 Warunki emisji listów zastawnych Prospektu Emisyjnego Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela serii LZ-II-18 (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 lipca 2019 r.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18 dla dziesiątego Okresu Odsetkowego.

Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18 (EURIBOR 3M) dla dziesiątego Okresu Odsetkowego wynosi -0,544% w skali roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła -0,538%).

Stopa Oprocentowania (obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o Marżę w wysokości 0,60 p.p.) dla dziesiątego Okresu Odsetkowego wynosi 0,056% w skali roku i naliczana jest od dnia 29 lipca 2021 roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 0,062%).

Dzień Płatności Odsetek za dziesiąty Okres Odsetkowy przypada w dniu 29 października 2021 roku. Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-18 za dziesiąty Okres Odsetkowy wynosi 0,14 EUR (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. kwota wynosiła 0,16 EUR).

Tabela odsetkowa dla dziesiątego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
Tabela_odsetkowa_LZ-II-18_10-okres-sig-sig.pdfTabela odsetkowa dla dziesiątego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Pekao Bank Hipoteczny SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAO BANK HIPOTECZNYBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01 - 230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Skierniewicka10A
(ulica)(numer)
022 852 19 00022 852 61 23
(telefon)(fax)
www.pekaobh.pl
(e-mail)(www)
527-10-28-697011183360
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-26Jakub KosickiProkurent
2021-07-26Natalia ŚwidaPełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk