• Odbierz prezent
PEKAO BANK HIPOTECZNY: Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-17 (2021-06-08 16:44)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia:2021-06-08
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-17
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Pekao Bank Hipoteczny S.A., zgodnie z zapisami Rozdziału XVI pkt. 9 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-17 dla szóstego okresu odsetkowego.

Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-17 (WIBOR 6M) dla szóstego Okresu Odsetkowego wynosi 0,25% w skali roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 0,25%).

Stopa Oprocentowania (obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o Marżę w wysokości 0,73 p.p.) dla szóstego Okresu Odsetkowego wynosi 0,98% w skali roku i naliczana jest od dnia 11 czerwca 2021 roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 0,98%).

Dzień Płatności Odsetek za szósty Okres Odsetkowy przypada w dniu 11 grudnia 2021 roku. Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-17 za szósty Okres Odsetkowy wynosi 4,91 PLN (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. kwota wynosiła 4,89 PLN).

Tabela odsetkowa dla szóstego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-17stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
Tabela odsetkowa LZ-II-17-6-okres-sig-sig.pdfTabela odsetkowa dla szóstego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-17
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Pekao Bank Hipoteczny SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAO BANK HIPOTECZNYBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01 - 230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Skierniewicka10A
(ulica)(numer)
022 852 19 00022 852 61 23
(telefon)(fax)
www.pekaobh.pl
(e-mail)(www)
527-10-28-697011183360
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-08Jakub KosickiProkurent
2021-06-08Arkadiusz JanusPełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk