• Odbierz prezent
PEKAO BANK HIPOTECZNY: Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-04. (2021-02-17 15:11)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-04.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Pekao Bank Hipoteczny S.A., zgodnie z zapisami Rozdziału XVI pkt. 9 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-04 dla dziewiętnastego okresu odsetkowego.

Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-04 (WIBOR 6M) dla dziewiętnastego Okresu Odsetkowego wynosi 0,25% w skali roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 0,27%).

Stopa Oprocentowania (obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o Marżę w wysokości 1,30 p.p.) dla dziewiętnastego Okresu Odsetkowego wynosi 1,55% w skali roku i naliczana jest od dnia 22 lutego 2021 roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 1,57%).

Dzień Płatności Odsetek za dziewiętnasty Okres Odsetkowy przypada w dniu 22 sierpnia 2021 roku. Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-04 za dziewiętnasty Okres Odsetkowy wynosi 7,69 PLN (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. kwota wynosiła 7,91 PLN).

Tabela odsetkowa dla dziewiętnastego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-04 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
Tabela_odsetkowa_LZ-II-04_19-okres-sig-sig.pdfTabela odsetkowa dla dziewiętnastego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-04
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Pekao Bank Hipoteczny SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAO BANK HIPOTECZNYBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01 - 230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Skierniewicka10A
(ulica)(numer)
022 852 19 00022 852 61 23
(telefon)(fax)
www.pekaobh.pl
(e-mail)(www)
527-10-28-697011183360
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Jakub KosickiProkurent
2021-02-17Arkadiusz JanusPełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk