• Odbierz prezent
PEKAO BANK HIPOTECZNY: Informacja w sprawie zmiany perspektywy ratingu z „Negatywnej” na „Stabilną” hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez Pekao Bank Hipoteczny S.A. nadanego przez agencję ratingową Fitch Ratings Ireland Limited (2021-09-27 18:0
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-09-27
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
Informacja w sprawie zmiany perspektywy ratingu z „Negatywnej” na „Stabilną” hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez Pekao Bank Hipoteczny S.A. nadanego przez agencję ratingową Fitch Ratings Ireland Limited
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Pekao Bank Hipoteczny S.A.(„Bank”) informuje, iż w dniu 27 września 2021 roku agencja ratingowa Fitch Ratings Ireland Limited (dalej „Fitch”) poinformowała o zmianie z „Negatywnej” na „Stabilną” perspektywy ratingowej emitowanych przez Bank hipotecznych listów zastawnych, przy jednoczesnym utrzymaniu ich ratingu na poziomie „A-".

Podniesienie perspektywy ratingowej listów zastawnych Banku jest związane z wyższą oceną (zmiana z "Negatywnej" na "Stabilną") perspektywy ratingowej "długoterminowej oceny IDR" Banku i "krajowej długoterminowej oceny", które to zmiany zostały opublikowane przez Fitch w dniu 23 września 2021 roku.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Pekao Bank Hipoteczny SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAO BANK HIPOTECZNYBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01 - 230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Skierniewicka10A
(ulica)(numer)
022 208 21 69022 208 21 88
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
527-10-28-697011183360
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-27Tomasz MikodaPrezes Zarządu
2021-09-27Rafał LitwińczukCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk