• Odbierz prezent
PEKAO BANK HIPOTECZNY: Informacja o zwiększeniu rezerwy na portfel kredytów w CHF (2021-02-16 17:43)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
Informacja o zwiększeniu rezerwy na portfel kredytów w CHF
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Pekao Bank Hipoteczny S.A. (Bank) niniejszym informuje, że Zarząd Banku podjął decyzję o zwiększeniu rezerwy na ryzyko prawne związane z posiadanym portfelem kredytów hipotecznych denominowanych do CHF w stosunku do wartości rezerwy wskazanej w Raporcie półrocznym Banku za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku opublikowanym w dniu 30 lipca 2020 roku o łączną kwotę 13 802 348,68 zł.

Pozycja ta obciąży wynik Banku za rok 2020 i wynika przede wszystkim ze zmiany założeń stanowiących podstawę szacowania tej rezerwy, w tym w szczególności aktualizację metodyki szacowania rezerwy i wzrost prognozowanej liczby spraw sądowych w roku 2021 i latach kolejnych. Na dzień publikacji niniejszego Raportu łączna kwota rezerw utworzonych na ten cel wynosi 26 091 083,44 zł.

Bank informuje, że powyższe będzie przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta. Do czasu zakończenia prac nad sprawozdaniem finansowym za 2020 rok oraz zakończenia jego badania przez biegłego rewidenta podana kwota może ulec zmianie. Ostateczna wartość i jej wpływ na wynik Banku zostaną wskazane w sprawozdaniu finansowym Banku za 2020 rok.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Pekao Bank Hipoteczny SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAO BANK HIPOTECZNYBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01 - 230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Skierniewicka10A
(ulica)(numer)
022 852 19 00022 852 61 23
(telefon)(fax)
www.pekaobh.pl
(e-mail)(www)
527-10-28-697011183360
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Tomasz MikodaPrezes Zarządu
2021-02-16Rafał LitwińczukCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk