• Odbierz prezent
PEKABEX: Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktów (2021-03-30 20:36)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej „PKO”) transakcje polegające na zabezpieczeniu przed ryzykiem kursowym części płatności z tytułu realizacji kontraktów Spółki w łącznej kwocie 4.000.000 EUR. Łączna wartość przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe zawartych w tym roku przez Spółkę z PKO wynosi 4.000.000 EUR.
Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że łączna kwota przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe zawartych przez Spółkę z PKO w tym roku przekracza w przeliczeniu na PLN 5% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zarząd Emitenta informuje, iż łączna wartość przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe zawartych przez Spółkę z PKO w roku kalendarzowym 2021 po publikacji niniejszego raportu liczona będzie od początku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No.: 22/2021

Document date:  2021-03-30

Subject: Execution of transactions hedging against foreign exchange risk during contracts performance

Legal basis: Art. 17(1) MAR - confidential information.

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (“the Issuer”) hereby informs that the Issuer's subsidiary – Pekabex Bet S.A. (“the Company”) concluded transactions today with Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (hereinafter referred to as “PKO”) consisting in hedging against foreign exchange risk during contracts performance in the amount of 4,000,000 EUR. The total value of the subject of foreign exchange risk hedging transactions concluded this year by the Company with PKO is 4,000,000 EUR.

The information has been deemed material due to the fact that the total amount of the subject of foreign exchange risk hedging transactions concluded by the Company with PKO this year in conversion to PLN exceeds 5% of the value of the Issuer's consolidated equity according to the last published annual consolidated financial statements.

The Issuer’s Management Board informs that the total value of the subject of foreign exchange risk hedging transactions concluded by the Company with PKO in the calendar year 2021 after the publication of this report will be counted from the beginning.

SIGNATURES OF THE COMPANY’S REPRESENTATIVES

2021-03-30       Przemysław Borek        Vice-President of the Management Board

2021-03-30       Beata Żaczek                Vice-President of the Management Board

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKABEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-462Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szarych Szeregów27
(ulica)(numer)
61 821 04 0061 822 11 42
(telefon)(fax)
info@pekabex.plwww.pekabex.pl
(e-mail)(www)
777-00-00-844630007106
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Przemysław Borek
Wiceprezes Zarządu
2021-03-30Beata ŻaczekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk