• Odbierz prezent
PEKABEX: Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy (2021-03-09 18:38)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż łączna wartość brutto umów zawartych przez spółkę zależną Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) z „Noex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa („Inwestor”) w roku kalendarzowym 2021 przekroczyła 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i łącznie wynosi w zaokrągleniu do pełnych procentów 2% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zarząd Emitenta informuje, iż łączna wartość brutto umów zawartych przez Spółkę z „Noex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa w roku kalendarzowym 2021 po publikacji niniejszego raportu liczona będzie od początku.
Równocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż umowa w związku z zawarciem której nastąpiło przekroczenie 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego została zawarta pod warunkiem uzyskania przez Inwestora najpóźniej do dnia 31.07.2021 roku pozwolenia na budowę inwestycji, stanowiącej przedmiot tej umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No.: 17/2021

Document date:  2021-03-09

Subject: The total gross value of contracts concluded with the same entity in a given calendar year exceeding the significant contract value

Legal basis: Art. 17(1) MAR - confidential information.

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (“the Issuer”) informs that the total gross value of contracts concluded by the Issuer’s subsidiary – Pekabex Bet S.A. (“the Company”) with „Noex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa (“the Investor”) in the calendar year 2021 exceeded 5% of the value of the Issuer's consolidated equity according to the last published annual consolidated financial statements, and in total amounts to 2% of the revenues of the Pekabex Group, rounded off to the nearest whole percentages, according to the last published annual consolidated financial statements. The Issuer’s Management Board informs that the total gross value of contracts concluded by the Company with „Noex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa in the calendar year 2021 after the publication of this report will be counted from the beginning.

At the same time, the Management Board of the Issuer informs that the contract in connection with the conclusion of which the amount of 5% of the value of the Issuer's consolidated equity according to the last published annual consolidated financial statements was exceeded was concluded on the condition that the Investor obtains a building permit for the investment being the subject of this contract no later than on the 31st of July, 2021.

SIGNATURES OF THE COMPANY’S REPRESENTATIVES

2021-03-09       Przemysław Borek        Vice-President of the Management Board

2021-03-09       Beata Żaczek                Vice-President of the Management Board

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKABEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-462Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szarych Szeregów27
(ulica)(numer)
61 821 04 0061 822 11 42
(telefon)(fax)
info@pekabex.plwww.pekabex.pl
(e-mail)(www)
777-00-00-844630007106
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-09Przemysław Borek
Wiceprezes Zarządu
2021-03-09Beata ŻaczekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk