• Odbierz prezent
PCC Rokita spółka GPW

19 marca po sesji na GPW spółka chemiczna PCC Rokita przedstawiła wyniki finansowe za 2019 r. Pomimo zbliżonego poziomu przychodów, zysk spółki uległ znacznemu obniżeniu.

 

19 marca w godzinach wieczornych spółka z branży chemicznej PCC Rokita opublikowała raport finansowy za 2019 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży kształtowały się na poziomie 1,49 mld zł, podobnie jak przed rokiem. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 173,6 mln zł wobec 263,1 mln zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 16%. W 2019 r. spółka wypracowała zysk netto w wysokości 93,3 mln zł wobec 226,8 mln w poprzednim roku. Zysk netto okazał się niższy o 59% niż w 2018 r. Wynik EBITDA wyniósł 287,2 mln zł wobec 341,2 mln zł rok wcześniej.

W liście do akcjonariuszy poinformowano, że wpływ na wyniki miały przede wszystkim spadające ceny alkaliów i wymagająca sytuacja na rynku polioli. W segmencie Chloropochodne, stanowiącym największy segment działalności spółki, spadki cen alkaliów spowodowały niższy o ponad 25% zysk EBITDA względem poprzedniego roku, pomimo wyższych wolumenów sprzedaży ługu sodowego i sody kaustycznej. Drugi największy segment – Poliuretany odnotował zysk EBITDA wyższy o 12% niż przed rokiem. Segment „Inna działalność chemiczna” osiągnął wzrost zysku EBITDA o prawie 27%. Znaczną część sprzedaży obu tych segmentów stanowią produkty specjalistyczne.

W pierwszych godzinach piątkowej sesji na GPW kurs akcji PCC Rokita traci 1,2%.

Notowania: PCC Rokita SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:PCR/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk