• Odbierz prezent
PCC Rokita z wynikami finansowymi za 2019 r. Zysk spółki niższy o 59%

19 marca po sesji na GPW spółka chemiczna PCC Rokita przedstawiła wyniki finansowe za 2019 r. Pomimo zbliżonego poziomu przychodów, zysk spółki uległ znacznemu obniżeniu.

 

19 marca w godzinach wieczornych spółka z branży chemicznej PCC Rokita opublikowała raport finansowy za 2019 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży kształtowały się na poziomie 1,49 mld zł, podobnie jak przed rokiem. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 173,6 mln zł wobec 263,1 mln zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 16%. W 2019 r. spółka wypracowała zysk netto w wysokości 93,3 mln zł wobec 226,8 mln w poprzednim roku. Zysk netto okazał się niższy o 59% niż w 2018 r. Wynik EBITDA wyniósł 287,2 mln zł wobec 341,2 mln zł rok wcześniej.

W liście do akcjonariuszy poinformowano, że wpływ na wyniki miały przede wszystkim spadające ceny alkaliów i wymagająca sytuacja na rynku polioli. W segmencie Chloropochodne, stanowiącym największy segment działalności spółki, spadki cen alkaliów spowodowały niższy o ponad 25% zysk EBITDA względem poprzedniego roku, pomimo wyższych wolumenów sprzedaży ługu sodowego i sody kaustycznej. Drugi największy segment – Poliuretany odnotował zysk EBITDA wyższy o 12% niż przed rokiem. Segment „Inna działalność chemiczna” osiągnął wzrost zysku EBITDA o prawie 27%. Znaczną część sprzedaży obu tych segmentów stanowią produkty specjalistyczne.

W pierwszych godzinach piątkowej sesji na GPW kurs akcji PCC Rokita traci 1,2%.

Notowania: PCC Rokita SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:PCR/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk