• Odbierz prezent
PCC Rokita spółka

18 marca spółka PCC Rokita opublikowała wyniki finansowe za 2018 r. Odzwierciedlają one bardzo dobrą kondycję spółki. Co się do tego przyczyniło?

 

18 marca w godzinach wieczornych spółka chemiczna PCC Rokita opublikowała wyniki finansowe za 2018 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1,49 mld zł wobec 1,29 mld zł w 2017 r. Stanowi to wzrost o 15% rok do roku. W 2018 r. zysk z działalności operacyjnej wyniósł 263,11 mln zł wobec 201,14 mln zł rok wcześniej. Stanowi to wzrost o prawie 30,8%. Zysk netto wyniósł 226,79 mln zł wobec 182,36 mln zł w 2017 r., a więc wzrósł o 24,6%. W 2018 r. wynik EBITDA wyniósł 341,25 mln zł wobec 266,4 mln zł w 2017 r. Był więc wyższy o 28%. W 2018 r. zysk netto na akcję wyniósł 11,42 zł wobec 9,19 zł w 2017 r.

Oprócz wyników rocznych dobrze prezentują się także wyniki spółki za czwarty kwartał. Są one wyższe niż zakładał konsensus PAP. Przychody ze sprzedaży wyniosły 388,7 mln zł i były wyższe od oczekiwań analityków o 1,5%. EBITDA wyniosła 102,5 mln zł i była 6,6 % wyższa od konsensusu. Wynik EBIT wyniósł 79,2 mln zł i był wyższy o 5,8% od oczekiwań. Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 65,5 mln zł, przewyższając konsensus o 3,6%.

W liście zarządu do akcjonariuszy napisano, że Grupa PCC Rokita wypracowała rekordowo wysokie skonsolidowane zyski. Główną przyczyną tak dobrych wyników były wyniki segmentu Chloropochodne. Wzrosła ilość sprzedanych produktów oraz marże ze sprzedaży w tym segmencie.

Spółka PCC Rokita działa na rynku chemicznym od ponad 65 lat. Jest producentem około 250 produktów wykorzystywanych przez różne branże, takie jak przemysł tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, budowlany, tekstylny.

Spółka jest notowana na GPW od 2014 r. Należy do indeksów sWIG80, WIG-chemia. WIGdiv oraz Respect.

Notowania: PCC Rokita SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:PCR/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk