• Odbierz prezent
PCC ROKITA S.A.: Zawieszenie obrotu obligacjami serii DD (2021-05-05 22:18)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Zawieszenie obrotu obligacjami serii DD
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 05.05.2021 r. na podstawie §30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy podjął uchwałę nr 492/2021 w sprawie zawieszenia od dnia 10 maja 2021 r. obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii DD, oznaczonymi kodem PLPCCRK00159.

Uchwała została podjęta po rozpatrzeniu wniosku Spółki o zawieszenie obrotu, w związku z zamiarem przedterminowego wykupu obligacji serii DD.

Na podstawie §110 ust. 10 - 12 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił, iż:

1. zlecenia maklerskie na obligacje serii DD przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 7 maja 2021 r. (włącznie), tracą ważność;
2. od dnia zawieszenia tj. od dnia 10 maja 2021 r., zlecenia maklerskie na obligacje serii DD nie będą przyjmowane.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC ROKITA S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
56-120Brzeg Dolny
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sienkiewicza4
(ulica)(numer)
+48 71 794 2000+48 71 794 39 11
(telefon)(fax)
ir.rokita@pcc.euwww.pcc.rokita.pl
(e-mail)(www)
917-00-000-15930613932
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-05Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
2021-05-05Zbigniew SkorupaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk