• Odbierz prezent
PCC ROKITA S.A.: Wcześniejszy wykup obligacji serii DD (2021-04-19 14:47)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-04-19
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Wcześniejszy wykup obligacji serii DD
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PCC Rokita S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2021 roku działając na podstawie art. 76 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH, § 1 ust. 4 uchwały z dnia 25 października 2016 r. nr 373/VIII/16 Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii DD oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii DD („Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii DD”), oraz na podstawie pkt C Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii DD podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie wszystkich 137.723 (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) Obligacji serii DD o łącznej wartości nominalnej 13.772.300 (słownie: trzynaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych emitowanych przez Spółkę w ramach IV Programu Emisji Obligacji („Wcześniejszy Wykup”).
Dzień Wcześniejszego Wykupu został ustalony na 20 maja 2021 roku, natomiast Dzień Ustalenia Praw do Wcześniejszego Wykupu na 12 maja 2021 roku.

W związku z decyzją o Wcześniejszym Wykupie, Spółka za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., wypłaci obligatariuszom uprawnionym z Obligacji serii DD kwotę wcześniejszego wykupu, której wartość zostanie ustalona zgodnie z pkt C Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii DD.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii DD.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC ROKITA S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
56-120Brzeg Dolny
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sienkiewicza4
(ulica)(numer)
+48 71 794 2000+48 71 794 39 11
(telefon)(fax)
ir.rokita@pcc.euwww.pcc.rokita.pl
(e-mail)(www)
917-00-000-15930613932
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19Rafał ZdonWiceprezes Zarządu
2021-04-19Zbigniew SkorupaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk