• Odbierz prezent
PCC ROKITA S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku (2021-04-12 20:29)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-04-12
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”), informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej propozycji podziału jednostkowego zysku netto za rok 2020 w kwocie 97 227 920,17 zł (dalej: „Zysk”). Zarząd, rozważając podział Zysku, bierze pod uwagę potrzeby Spółki, obejmujące szereg realizowanych i rozważanych projektów inwestycyjnych oraz ma na względzie zapewnienie niezbędnego finansowania, w tym także zewnętrznego.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd rekomenduje podział Zysku w ten sposób, aby na kapitał zapasowy Spółki została przekazana kwota w wysokości 24 366 309,17 zł, a pozostałą kwotę z podziału Zysku aby Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy w wysokości 72 861 611 zł.

Zarząd ponadto przedstawił propozycje terminów:
- dnia dywidendy/dnia nabycia praw do dywidendy: 06.05.2021 r.,
- dnia wypłaty dywidendy: 14.05.2021 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC ROKITA S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
56-120Brzeg Dolny
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sienkiewicza4
(ulica)(numer)
+48 71 794 2000+48 71 794 39 11
(telefon)(fax)
ir.rokita@pcc.euwww.pcc.rokita.pl
(e-mail)(www)
917-00-000-15930613932
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-12Rafał Zdon
Wiceprezes Zarządu
2021-04-12Zbigniew SkorupaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk