• Odbierz prezent
PCC ROKITA S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku (2021-04-14 17:14)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-04-14
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny propozycji Zarządu Spółki w zakresie podziału jednostkowego zysku Spółki za rok 2020 (dalej: „Zysk”).

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję podziału Zysku, określoną w uchwale Zarządu Spółki z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału Zysku.

Rada Nadzorcza Spółki zaproponowała podzielić Zysk za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w kwocie 97 227 920,17 zł w następujący sposób:
- kwota 72 861 611 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 3,67 PLN na jedną akcję,
- kwota 24 366 309,17 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła propozycję Zarządu dotyczącą terminów:
- dnia dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 6.05.2021 r.
- wypłaty dywidendy na dzień 14.05.2021 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC ROKITA S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
56-120Brzeg Dolny
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sienkiewicza4
(ulica)(numer)
+48 71 794 2000+48 71 794 39 11
(telefon)(fax)
ir.rokita@pcc.euwww.pcc.rokita.pl
(e-mail)(www)
917-00-000-15930613932
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-14Rafał ZdonWiceprezes Zarządu
2021-04-14Zbigniew SkorupaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk