• Odbierz prezent
PCC ROKITA S.A.: Opóźniona informacja poufna (2021-08-30 19:07)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-08-30
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Opóźniona informacja poufna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”) spółka PCC Rokita S.A. („Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą udziału Spółki w negocjacjach z PKN Orlen S.A. wspólnie z PCC EXOL S.A. dotyczących dostaw tlenku etylenu po roku 2023 („Informacja Poufna”).

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 25 maja 2021 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Zarząd spółki PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC Rokita”) informuje, że w dniu 25 maja 2021 r. otrzymał od PCC EXOL S.A. wniosek o przeprowadzenie przez PCC Rokita wspólnie z PCC EXOL S.A. analizy możliwości wspólnej partycypacji w odbiorach zwiększonych ilości (docelowo do 120.000 ton rocznie) tlenku etylenu od PKN Orlen S.A. po roku 2023 jak również możliwości wspólnego zagospodarowania takiej zwiększonej ilości tlenku etylenu w portfolio produktowym.

Mając na względzie dotychczasową współpracę Spółki i PCC EXOL S.A. w zakresie odbioru tlenku etylenu od PKN Orlen S.A., Zarząd Spółki, z uwagi na konieczność zachowania ciągłości produkcji i działalności, uznał, że koncepcja współpracy przedstawiona przez PCC EXOL S.A. wymaga szczegółowej i pogłębionej analizy.

Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej dostaw tlenku etylenu po 2023 roku jest ustalenie zasad jego zagospodarowania, w tym zasad podziału pomiędzy PCC Rokita oraz PCC EXOL S.A. nakładów inwestycyjnych koniecznych do zwiększenia zdolności produkcyjnych, analizy chłonności rynku produktów wytwarzanych z użyciem tlenku etylenu, w tym analizy możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, oraz uzgodnienie w toku negocjacji satysfakcjonujących dla Spółki i PCC EXOL S.A. warunków współpracy z PKN Orlen S.A.

Zarząd Spółki uzyskał w dniu 25 maja 2021 r. zgodę Rady Nadzorczej na podjęcie ww. działań i wykonanie ww. analiz oraz przeprowadzenie odpowiednich uzgodnień.”

Ponadto Spółka informuje, że ewentualna decyzja o podpisaniu przez PCC EXOL S.A. z PKN Orlen S.A. umowy dostawy tlenku etylenu będzie uzależniona od odpowiednich zgód korporacyjnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC ROKITA S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
56-120Brzeg Dolny
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sienkiewicza4
(ulica)(numer)
+48 71 794 2000+48 71 794 39 11
(telefon)(fax)
ir.rokita@pcc.euwww.pcc.rokita.pl
(e-mail)(www)
917-00-000-15930613932
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-30Wiesław KlimkowskiPrezes Zarządu
2021-08-30Rafał ZdonWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk