• Odbierz prezent
PCC ROKITA S.A.: Korekta raportu bieżącego 9/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. (błędna podstawa prawna) (2021-04-19 20:53)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021K
Data sporządzenia: 2021-04-19
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego 9/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. (błędna podstawa prawna)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PCC Rokita SA w nawiązaniu do raportu z dnia 19 kwietnia 2021 r. dot. wcześniejszego wykupu obligacji serii DD, opublikowanego pod numerem 9/2021 informuje, iż w skutek oczywistej omyłki błędnie wybrano podstawę prawną w formularzu ESPI. Wskazany raport powinien zostać opublikowany z podstawą prawną: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC ROKITA S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
56-120Brzeg Dolny
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sienkiewicza4
(ulica)(numer)
+48 71 794 2000+48 71 794 39 11
(telefon)(fax)
ir.rokita@pcc.euwww.pcc.rokita.pl
(e-mail)(www)
917-00-000-15930613932
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19Rafał ZdonWiceprezes Zarządu
2021-04-19Zbigniew SkorupaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk