• Odbierz prezent
PCC ROKITA S.A.: Informacja o zawarciu umowy na dostawę surowca (2021-10-11 22:05)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2021
Data sporządzenia: 2021-10-11
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy na dostawę surowca
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”, "PCC Rokita") informuje, iż w dniu 11 października 2021 r. powziął informację od spółki PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („PCC EXOL”) o zawarciu przez PCC EXOL w dniu 11 października 2021 r. umowy dostawy i odbioru tlenku etylenu („Umowa dostawy”) z firmą Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („PKN Orlen”).

Umowa dostawy przewiduje zwiększanie dostaw tlenku etylenu wobec ilości dotychczas kupowanych od PKN ORLEN. W pierwszym roku dostaw wolumen wyniesie 37.000 ton, docelowo 120.000 ton rocznie i zostanie osiągnięty najwcześniej w 2028 roku. Umowa dostawy przewiduje określone mechanizmy umożliwiające stronom modyfikacje (zwiększenia bądź zmniejszenia) faktycznie dostarczanej w danym roku ilości tlenku etylenu. Ponadto część wolumenu będzie odsprzedawana jak dotychczas do PCC Rokita.

Umowa dostawy wejdzie w życie pod warunkiem wyrażenia przez Radę Nadzorczą PCC EXOL zgód na realizację określonych inwestycji.

Dla działalności PCC Rokita istotne są długoterminowe i systematyczne dostawy kluczowego surowca w postaci tlenku etylenu. Zawarcie oraz wejście w życie Umowy dostawy jest warunkiem wejścia w życie umowy regulującej zakup tlenku etylenu przez PCC Rokita od PCC EXOL z dnia 11 października 2021 r. (raport nr 25/2021 z dnia 11 października 2021 r.). Mając na uwadze powyższe Zarząd uznał, że informacja o zawarciu Umowy dostawy spełnia kryteria informacji poufnej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC ROKITA S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
56-120Brzeg Dolny
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sienkiewicza4
(ulica)(numer)
+48 71 794 2000+48 71 794 39 11
(telefon)(fax)
ir.rokita@pcc.euwww.pcc.rokita.pl
(e-mail)(www)
917-00-000-15930613932
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-11Wiesław KlimkowskiPrezes Zarządu
2021-10-11Rafał ZdonWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk