• Odbierz prezent
PCC EXOL S.A.: Komunikat w sprawie daty rejestracji akcji serii F (2021-03-31 15:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
PCC EXOL S.A.
Temat
Komunikat w sprawie daty rejestracji akcji serii F
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 marca 2021 r. otrzymał komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu. Zgodnie z komunikatem z dnia 31 marca 2021 r. dniem rejestracji 165.227 akcji serii F Spółki o kodzie ISIN PLPCCEX00010 będzie dzień 1 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC EXOL S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
56-120Brzeg Dolny
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sienkiewicza4
(ulica)(numer)
71 794 21 2771 794 39 11
(telefon)(fax)
ir.exol@pcc.euwww.pcc-exol.eu
(e-mail)(www)
9880267207020716361
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Rafał ZdonWiceprezes Zarządu
2021-03-31Zigniew SkorupaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk