• Odbierz prezent
PBS Finanse SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r. (2023-05-31 01:47)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2023
Data sporządzenia:2023-05-31
Skrócona nazwa emitenta
PBS Finanse SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z przepisem § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069391, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 roku, na godzinę 9.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach, przy ul. Chłodnej 2.
Załączniki
PlikOpis
PBS Zwołanie ZWZ 20230630.pdfZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r.
PBS Pełnomocnictwo ZWZ 20230630.pdfWzór pełnomocnictwa
PBS Formularz głosowania ZWZ 20230630.pdfFormularz głosowania przez pełnomocnika
PBS Uchwała zarządu pokrycie straty 20230529.pdfUchwała Zarządu
PBS Uchwały RN 20230530.pdfUchwały Rady Nadzorczej
PBS Sprawozdanie o wynagrodzeniach 20230530.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2022
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PBS Finanse SA
(pełna nazwa emitenta)
PBS Finanse SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500Sanok
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mickiewicza29
(ulica)(numer)
013 4631151013 4634816
(telefon)(fax)
sekretariat@pbs-finanse.plwww.pbs-finanse.pl
(e-mail)(www)
6870005496370014314
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-05-31Rafał WitasikPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk