• Odbierz prezent
PBB: Treść uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą w dniu 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki (2021-09-18 17:50)
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji („Spółka” „Emitent”) z siedzibą w Białych Błotach przekazuje do publicznej wiadomości treść wyciągu z uchwały nr 11/X/2021 podjętej na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 31 sierpnia 2021 roku. Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu rozpatrzyła wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, powzięła wszystkie uchwały jakie znalazły się w proponowanym porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-09-18 17:50:14Mirosław BachnickiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk