• Odbierz prezent
PATENTUS S.A.: Korekta informacji w zakresie łącznej kwoty zamówień. (2021-10-27 13:45)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021K
Data sporządzenia: 2021-10-27
Skrócona nazwa emitenta
PATENTUS S.A.
Temat
Korekta informacji w zakresie łącznej kwoty zamówień.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Patentus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 11/2021 z dnia 02 sierpnia 2021r. nastąpiła omyłka pisarsko-rachunkowa, polegająca na wskazaniu nieprawidłowej kwoty zamówień.

Zamiast: „Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”) informuje, iż w okresie od 30.07.2019 r. do 02.08.2021 r. w ramach współpracy z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”, „PGG”) zawarł z PGG umowy oraz otrzymał od PGG zamówienia na łączną kwotę 11 370 458,74 PLN netto.

Powinno być: „Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”) informuje, iż w okresie od 30.07.2019 r. do 02.08.2021 r. w ramach współpracy z Polską Grupą Górniczą S.A.
z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”, „PGG”) zawarł z PGG umowy oraz otrzymał od PGG zamówienia na łączną kwotę 12 669 096,63 PLN netto.

Tym samym, dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego, poprzez prawidłowe wskazanie łącznej kwoty zamówień otrzymanych przez PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”) od Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”, „PGG”).

Pozostałe informacje opisane w raporcie bieżącym 11/2021 pozostają bez zmian.

Podstawa Prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PATENTUS S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-200Pszczyna
(kod pocztowy)(miejscowość)
Górnośląska11
(ulica)(numer)
(32) 210 00 78(32) 210 12 14
(telefon)(fax)
biuro@patentus.pl gielda@patentus.plwww.patentus.pl
(e-mail)(www)
638-14-35-033273585931
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-27STANISŁAW DUDAWICEPREZES ZARZĄDU

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk