• Odbierz prezent
PATENT FUND S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17.03.2021 r. (2021-02-19 13:38)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia:2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
PATENT FUND S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17.03.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Likwidator Patent Fund S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu przy al. Hallera 180 lok. 14, 53-203 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000380227 („Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 4021 oraz 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („k.s.h.”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 marca 2021 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 15:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8/06/ZWZ/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Spółki.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

11. Wolne głosy oraz wnioski.

12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie NWZ Patent Fund .pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PATENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PATENT FUND S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53 - 203Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. gen. Józefa Hallera180 lok 14
(ulica)(numer)
+48 71 355 20 19+48 71 355 20 19
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
894-301-80-70021474517
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19Joanna Sitarz
LikwidatorJoanna Sitarz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk