• Odbierz prezent
PATENT FUND S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 17.03.2021 (2021-03-18 10:22)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
PATENT FUND S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 17.03.2021
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy�ej 5 %
Treść raportu:
Likwidator Patent Fund S.A. w likwidacji (Spółka) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 17.03.2021r. (WZA)

- Venture INC ASI S.A. (VTI) - 3.653.585 głosów na WZA, stanowiących 33,21% głosów w ogólnej liczbie głosów oraz stanowiących 44,81% głosów na WZA
- Movie Games S.A. - 4.065.415 głosów na WZA, stanowiących 36,96% głosów w ogólnej liczbie głosów oraz stanowiących 49,86% głosów na WZA w ramach umowy użytkowania akcji przez VTI.
- Wojciech Iwaniuk - 434.585 głosów na WZA, stanowiących 3,95% głosów w ogólnej liczbie głosów oraz stanowiących 5,33% głosów na WZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PATENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PATENT FUND S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53 - 203Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. gen. Józefa Hallera180 lok 14
(ulica)(numer)
+48 71 355 20 19+48 71 355 20 19
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
894-301-80-70021474517
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Joanna Sitarz
LikwidatorJoanna Sitarz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk