• Odbierz prezent
PartnerBud S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży akcji Instal-Lublin S.A. (2021-04-01 16:06)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
PartnerBud S.A.
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży akcji Instal-Lublin S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2020 z dnia 23.12.2020 r. oraz 2/2021 z dnia 02.02.2021 r. Syndyk masy upadłości PartnerBud S.A. w upadłości (dalej: "Syndyk") informuje, że w dniu 01.04.2021 r. Syndyk dokonał sprzedaży na rzecz Polimex Mostostal S.A. (KRS: 0000022460) 650.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 50 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 32.500.000 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Instal-Lublin S.A. w Lublinie, KRS nr 0000816452, za cenę 1.217.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy 00/100). Wskazana powyżej cena została w całości uiszczona na rachunek bankowy masy upadłości PartnerBud S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PartnerBud Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
PartnerBud S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-440Ogrodzieniec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fugasówka ul. Reja4
(ulica)(numer)
32 671 52 0132 672 22 80
(telefon)(fax)
biuro@awbud.plwww.awbud.pl
(e-mail)(www)
712-015-76-18430046288
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Marcin KubiczekSyndyk masy upadłości

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk