• Odbierz prezent
PartnerBud S.A.: Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu przez akcjonariusza większościowego Spółki (2021-02-19 22:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
PartnerBud S.A.
Temat
Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu przez akcjonariusza większościowego Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości („Spółka”) w porozumieniu z Zarządem Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o ogłoszeniu w dniu 19 lutego 2021 r. przez akcjonariusza większościowego Spółki, MAJI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz Większościowy”), żądania przymusowego wykupu akcji Spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy tej spółki („Przymusowy Wykup”). Akcjonariusz Większościowy obecnie posiada 24.339.427 akcji Spółki, stanowiących 96,8% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 96,8% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie pozostałe akcje Spółki, tj. 803.519 akcji Spółki, które stanowią 3,2% kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 803.519 głosów, odpowiadających ok. 3,2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje Objęte Wykupem"). Akcje Objęte Wykupem zostaną nabyte przez Akcjonariusza Większościowego.

Dzień wykupu został ustalony na 26 lutego 2021 r., a cena wykupu wynosi 1,08 zł za jedną Akcję Objętą Wykupem. W dniu wykupu właściciele Akcji Objętych Wykupem zostaną pozbawieni praw z Akcji Objętych Wykupem, co nastąpi w drodze zapisania Akcji Objętych Wykupem na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza Większościowego.

Szczegółowe warunki Przymusowego Wykupu zostały zamieszczone w przekazanej do publicznej wiadomości m.in. za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej „Informacji o zamiarze nabycia akcji spółki PartnerBud S.A. w upadłości w drodze przymusowego wykupu", sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PartnerBud Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
PartnerBud S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-440Ogrodzieniec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fugasówka ul. Reja4
(ulica)(numer)
32 671 52 0132 672 22 80
(telefon)(fax)
biuro@awbud.plwww.awbud.pl
(e-mail)(www)
712-015-76-18430046288
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19Marcin KubiczekSyndyk Masy Upadłości

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk