• Odbierz prezent
Papiery dłużne przedsiębiorstw o wysokim dochodzie ze Stanów Zjednoczonych, czyli analiza rynku obligacji korporacyjnych
fot. freepik.com

Uważamy, że rynek obligacji korporacyjnych o wysokim dochodzie ze Stanów Zjednoczonych wciąż korzystna z bardzo korzystnej kombinacji warunków; otwieranie gospodarek przy wsparciu polityki budżetowej i pieniężnej połączone z szeroko otwartymi rynkami kapitałowymi prowadzi do poprawy profili kredytowych i spadku ryzyka niewypłacalności zarówno w pozostałych miesiącach bieżącego roku, jak i w 2022 r.

Fundamenty kredytowe już zaczęły notować znaczącą poprawę,

a wskaźnik niewypłacalności za 12 ostatnich miesięcy niemal wrócił do poziomów sprzed pandemii i jest niższy od średniej długoterminowej. Ogólne warunki techniczne wciąż są dobre, pomimo emisji rosnących w rekordowym tempie od początku roku; napływ funduszy inwestorów instytucjonalnych oraz zagranicznych i krajowych inwestorów zainteresowanych niestandardowymi inwestycjami wysokodochodowymi utrzymuje lukę między podażą a popytem na rynku amerykańskich instrumentów wysokodochodowych na względnie niskim poziomie. Uważamy, że największym źródłem ryzyka dla tego sektora jest obecnie przegrzanie gospodarki, które może doprowadzić do nasilenia presji inflacyjnej i wzrostu stóp procentowych, chociaż sądzimy, że w obydwu przypadkach te wzrosty są możliwe do udźwignięcia przez tę klasę aktywów.

Według oceny naszych analityków,

zaledwie jedna czwarta rynku obligacji o wysokim dochodzie to papiery z branż, których dotyczy ryzyko przeszacowania w związku z inflacją cen produkcji, a tylko 5% instrumentów to papiery z branż narażonych na znaczące ryzyko.30 Dlatego uważamy, że ryzyko zagrażające poprawie fundamentów kredytowych jest umiarkowane. Jeżeli chodzi o wzrost stóp, uważamy, że kompresja spreadów może wchłonąć wzrost rentowności 10-letnich papierów skarbowych ze Stanów Zjednoczonych rzędu 50 punktów bazowych w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, zważywszy, że spready wciąż są szersze w porównaniu z danymi historycznymi i poziomami z okresu po globalnym kryzysie finansowym we wszystkich kategoriach ratingowych. Co więcej, bezwzględna rentowność w przypadku takiego scenariusza wciąż byłaby niska na tle standardów historycznych, zatem uważamy, że osłabienie apetytów na wyższą rentowność byłoby znikome.

Historia pokazuje, że spready obligacji o wysokim dochodzie

ze Stanów Zjednoczonych potrafią utrzymywać się na niskich poziomach przez dłuższy czas, a obecne warunki sygnalizują, według nas, duże prawdopodobieństwo takiego scenariusza. Jednocześnie uważamy, że uważna selekcja instrumentów kredytowych będzie miała kluczowe znaczenie dla przyszłych wyników, zważywszy, że napływ dużych ilości pieniądza do tej klasy aktywów w ciągu ostatniego roku doprowadził do niewłaściwej wyceny ryzyka na poziomie poszczególnych emitentów


Franklin Templeton

Franklin Templeton to amerykańska międzynarodowa spółka holdingowa, która wraz ze swoimi spółkami zależnymi jest nazywana Franklin Templeton; jest globalną firmą inwestycyjną założoną w Nowym Jorku w 1947 roku jako Franklin Distributors, Inc.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk