• Odbierz prezent
PAMAPOL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną WZPOW sp. z o.o. przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości w Grudziądzu (2021-03-20 13:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-20
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną WZPOW sp. z o.o. przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości w Grudziądzu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 marca 2021 r. pomiędzy spółkę zależną od Emitenta – Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. (WZPOW) a Chłodnią Grudziądz sp. z o.o. (Chłodnia Grudziądz) została zawarta umowa przedwstępna (Umowa Przedwstępna) zobowiązująca strony do zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie której Chłodnia Grudziądz sprzeda WZPOW prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni ok. 8 ha położonych w Grudziądzu przy ul. gen. Józefa Kustronia oraz związaną z nimi własność budynków i innych urządzeń stanowiących odrębne nieruchomości (budynki produkcyjne, magazynowe, w tym budynki chłodni, budynek biurowy, kotłownia, budynki techniczne i urządzenia pomocnicze do produkcji oraz parkingi), za cenę 9,4 mln zł + VAT (Umowa Przyrzeczona).

W nabywanej nieruchomości mieścił się jeden z zakładów produkcyjnych Grupy Kapitałowej Iglotex. W ocenie Zarządu Emitenta zakup umożliwi rozszerzenie biznesu mrożonkowego WZPOW i obniżenie kosztów działalności.

Umowa Przyrzeczona ma zostać zawarta po spełnieniu warunków określonych w Umowie Przedwstępnej, najpóźniej w dniu 1 lipca 2021 r. W Umowie Przedwstępnej uzgodniono wysokość kary umownej za niewykonania zobowiązania do zawarcia Umowy Przyrzeczonej na poziomie 2 mln zł. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej jest niedopuszczalne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PAMAPOL S.A.SPOŻYWCZY (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-438RUSIEC
(kod pocztowy)(miejscowość)
WIELUŃSKA 22
(ulica)(numer)
043 6766020043 6766887
(telefon)(fax)
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.plwww.pamapol.com.pl
(e-mail)(www)
832-176-16-81730365765
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-20Krzysztof PółgrabiaWiceprezes ZarząduKrzysztof Półgrabia

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk