• Odbierz prezent
PAMAPOL S.A.: Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na objęcie przez Emitenta nowych udziałów w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o. (2021-02-18 21:03)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na objęcie przez Emitenta nowych udziałów w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 18 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta, na podstawie § 17 ust. 2 lit. (k) Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Emitenta 10.000 nowych udziałów w spółce zależnej – Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (WZPOW), każdy o wartości nominalnej 50 zł. Udziały zostaną objęte za łączną kwotę 2.930.000 zł, tj. 293 zł za każdy udział.

Kapitał zakładowy WZPOW wynosi obecnie 37.230.600 zł i dzieli się na 744.612 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Emitent posiada 723.246 udziałów w kapitale zakładowym WZPOW, co stanowi 97,13% kapitału zakładowego WZPOW i uprawnia do 723.246 głosów na Zgromadzeniu Wspólników, tj. stanowi 97,13% udziału w ogólnej liczbie głosów. W związku z tym podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Emitenta udziałów stanowi w praktyce podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego WZPOW. Jej formalną realizacją będzie podjęcie stosownej uchwały przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WZPOW zwołane na dzień 4 marca 2021 r. Po objęciu przez Emitenta nowych udziałów kapitał zakładowy WZPOW wynosić będzie 37.730.600 zł, a Emitent posiadać będzie 733.246 udziałów, stanowiących 97,17% kapitału zakładowego, uprawniających do 733.246 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. stanowiących 97,17% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Ww. dokapitalizowanie WZPOW spowoduje, przy założeniu osiągnięcia pozytywnych wyników finansowych za okres sprawozdawczy od 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r., wyeliminowanie obowiązku podejmowania przez Zgromadzenie Wspólników WZPOW uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki wobec wymogu art. 233 Kodeksu spółek handlowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PAMAPOL S.A.SPOŻYWCZY (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-438RUSIEC
(kod pocztowy)(miejscowość)
WIELUŃSKA 22
(ulica)(numer)
043 6766020043 6766887
(telefon)(fax)
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.plwww.pamapol.com.pl
(e-mail)(www)
832-176-16-81730365765
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18Krzysztof PółgrabiaWiceprezes ZarząduKrzysztof Półgrabia

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk