• Odbierz prezent
PAMAPOL S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o. (2021-03-04 14:24)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą PAMAPOL S.A. (Emitent) na objęcie przez Emitenta nowych udziałów w spółce zależnej – Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (WZPOW), Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 4 marca 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WZPOW podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego WZPOW z kwoty 37.230.600 zł do kwoty 37.730.600 zł, to jest o kwotę 500.000 zł, poprzez utworzenie 10.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym WZPOW obejmie Emitent i pokryje je w całości wkładem gotówkowym w wysokości 2.930.000 zł, tj. 293 zł za każdy udział.

Po rejestracji ww. podwyższenia kapitału zakładowego Emitent posiadać będzie 733.246 udziałów w WZPOW, stanowiących 97,17% kapitału zakładowego i uprawniających do 97,17% w ogólnej liczbie głosów w WZPOW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PAMAPOL S.A.SPOŻYWCZY (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-438RUSIEC
(kod pocztowy)(miejscowość)
WIELUŃSKA 22
(ulica)(numer)
043 6766020043 6766887
(telefon)(fax)
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.plwww.pamapol.com.pl
(e-mail)(www)
832-176-16-81730365765
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Krzysztof PółgrabiaWiceprezes ZarząduKrzysztof Półgrabia

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk