• Odbierz prezent
PAMAPOL S.A.: Otrzymanie informacji o zgodach na zmianę warunków umowy kredytu konsorcjalnego (2021-03-26 20:26)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Otrzymanie informacji o zgodach na zmianę warunków umowy kredytu konsorcjalnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent, Pamapol) informuje, że w dniu 26 marca 2021 r. otrzymał z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. informację o wyrażeniu zgody na zmianę warunków umowy kredytu konsorcjalnego z dnia 21 września 2017 r. zawartej pomiędzy Emitentem, Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW), Mitmar Sp. z o.o. (Mitmar) jako Kredytobiorcami a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. jako Kredytodawcami (Umowa Kredytu, raport bieżący nr 18/2017), zmienionej w szczególności aneksem z dnia 15 maja 2019 r. (raport bieżący nr 4/2019), aneksem z dnia 29 czerwca 2020 r. (raport bieżący nr 13/2020) i aneksem z dnia 22 października 2020 r. (raport bieżący nr 23/2020).

W informacji wskazano, iż w ramach konsorcjum uzyskano zgody kredytowe na:

1. wydłużenie do dnia 20 września 2022 r. terminu ostatecznej daty spłaty następujących kredytów:
a) kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w złotych udzielonego Pamapol, WZPOW oraz Mitmar do łącznej kwoty równej 13 mln zł,
b) kredytu obrotowego nieodnawialnego w złotych udzielonego Pamapol, WZPOW oraz Mitmar do łącznej kwoty równej 50 mln zł (z założeniem pozostawienia obecnych harmonogramów spłat),
c) kredytu obrotowego odnawialnego (skupowego) w złotych udzielonego WZPOW do łącznej kwoty równej 35 mln zł,
d) kredytu obrotowego odnawialnego w złotych, EUR, USD udzielonego Mitmar do łącznej kwoty równej 12 mln zł,

2. wydłużenie do końca 2023 roku okresu na pozyskania przez Kredytobiorców dodatkowego finansowania w kwocie nie niższej niż 20 mln zł, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 23/2020 (dotychczas obowiązujący termin to 31 sierpnia 2021 r.).

Ponadto, w ramach konsorcjum uzyskano zgodę na zaciągnięcie przez WZPOW kredytu inwestycyjnego na nabycie nieruchomości w Grudziądzu, o których mowa w raporcie bieżącym nr 5/2021, w maksymalnej kwocie 8,5 mln zł i kredytu na pokrycie VAT tej transakcji w maksymalnej kwocie 2 mln zł wraz z zabezpieczeniami w formie hipoteki na nabywanej nieruchomości oraz poręczeń Pamapol i Mitmar.

Obecnie planowane jest przygotowanie zmian do Umowy Kredytu, po czym ma nastąpić podpisanie stosownego aneksu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PAMAPOL S.A.SPOŻYWCZY (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-438RUSIEC
(kod pocztowy)(miejscowość)
WIELUŃSKA 22
(ulica)(numer)
043 6766020043 6766887
(telefon)(fax)
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.plwww.pamapol.com.pl
(e-mail)(www)
832-176-16-81730365765
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Krzysztof PółgrabiaWiceprezes ZarząduKrzysztof Półgrabia

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk