• Odbierz prezent
P.A. NOVA S.A.: Zawarcie umowy znaczącej (2021-11-25 13:24)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr31/2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
P.A. NOVA S.A.
Temat
Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 24.11.2021 r. pomiędzy P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako „Zleceniobiorcą”, „Wykonawcą” i Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu jako „Zleceniodawcą”, „Inwestorem” została zawarta w formie aktu notarialnego umowa sprzedaży nieruchomości.
Zawarcie przedmiotowej umowy jest następstwem wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej w dniu 15.01.2021 r., o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 15.01.2021 r.
Przedmiotem w/w umowy jest sprzedaż prawa własności nieruchomości wraz z naniesieniami („Przedmiot Sprzedaży”).

Ponadto Zleceniodawca i Zleceniobiorca zawarli:
1) aneks do umowy projektowej,
2) aneks do umowy o roboty budowlane.
O zawarciu obu umów Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 15.01.2021 r.

Zakończenie realizacji obiektu ma nastąpić do dnia 26.05.2022 r.

Łączna wartość netto wynagrodzenia Emitenta z tytułu w/w umów stanowi 23% przychodów grupy kapitałowej P.A. NOVA według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach).

Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.A. NOVA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Górnych Wałow42
(ulica)(numer)
32 400410032 4004110
(telefon)(fax)
pa-nova@pa-nova.com.plwww.pa-nova.com.pl
(e-mail)(www)
6310200417003529385
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-25Tomasz JanikPrezes Zarządu
2021-11-25Ewa BobkowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk